Αθήνα, 18.05.2022   

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   015 

 

ΠΡΟΣ : κ. Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΚΟΙΝ.: κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, Γεν. Γραμματέα Χωρ. Σχεδιασμού & Αστ. Περιβάλλοντος 

 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Αξιότιμε Υπουργέ,  

πρόσφατα λάβαμε γνώση της τροποποίησης του Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» με την έκδοση του Π.Δ. 29/2022. 
 
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 4, όπου τροποποιείται το άρθρο 71 του Π.Δ. 132/2017 στην Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού μπορεί πλέον να προΐσταται και ΠΕ Γεωτεχνικών.  

Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο ως τυπογραφικό λάθος. 

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ελληνική νομοθεσία, όπου ΠΕ Γεωτεχνικών έχουν κάποιο επαγγελματικό δικαίωμα που να σχετίζεται με την εν λόγω Γενική Διεύθυνση.  

Για τον λόγο αυτό απαιτούμε την άμεση αλλαγή της συγκεκριμένης διάταξης, ενώ μέχρι τότε να μην γίνει χρήση της. 

 

 

Για το Δ.Σ.  

 

 

Ο Πρόεδρος  

Μιχάλης Καλογιαννάκης 

 

 

 

Η Γενική Γραμματέας 

Διονυσία Φουντά 

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top