H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Γ4 της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, προκειμένου να προχωρήσει στην συμπλήρωση του εγκεκριμένου με τις αποφάσεις ΔΣ ΟΑΕΔ με αριθμό 4033/76/20.07.2021 και 4524/97/31.08.2021 καταλόγου ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού έτους 2021,στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020 περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων (ώστε "να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων" της Υπηρεσίας), για το έτος 2022.

ΚΑΛΕΙ

Τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς/ανάδοχους, με εμπειρία κι εξειδίκευση στον τομέα της γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης ακίνητης περιουσίας (μελέτες Τοπογραφίας) και αντίστοιχο ιδιόκτητο εξοπλισμό συλλογής και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων με σύγχρονα μέσα και μεθόδους (total station ακρίβειας τουλάχιστον 3’’, δορυφορικούς δέκτες GNSS, UAS (ΣμηΕΑ-DRONES) κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές προς τούτο αδειοδοτήσεις (μέλους Τ.Ε.Ε., χειριστή UAS, ασφαλιστήριο συμβόλαιο UAS εν ισχύ κ.λπ. όπως αναλύονται κατωτέρω), που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον αντίστοιχο κατάλογο της, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Γ4 εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.(www.dypa.gov.gr) (Πληροφορίες: Κ. Αποστολίδη, τηλ. επικοιν. 210-9989484)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση και τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν


Κατά την Γενική Συνέλευση του Council of European Geodetic Surveyors (Comité de Liaison des Géomètres Européens - C.L.G.E.) στην Σεβίλλη (28-29 Νοεμβρίου 2022) ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης, εκπροσωπώντας τον ΠΣΔΑΤΜ και το ΤΕΕ, και μετά από επιτυχημένη θητεία 4 χρόνων ως Αντιπρόεδρος της, εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας!

Αποτελεί το νεότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα τελευταία χρόνια!

Η CLGE είναι το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Τοπογράφων Μηχανικών στην οποία συμμετέχουν 41 χώρες και έχει ιδρυθεί το 1962.

Του ευχόμαστε καλή δύναμη!

 

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του

Ομότιμου Καθηγητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΚΟΥ

του οποίου η προσφορά στη Σχολή υπήρξε ιδιαίτερα πολύτιμη, σε όλους τους τομείς, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, διοικητικούς. Οραματιστής, πρωτοπόρος, φωτισμένος άνθρωπος με πολύπλευρη προσωπικότητα, με απαράμιλλο και  σαγηνευτικό λόγο, υπήρξε εμβληματικός Καθηγητής της Σχολής.

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στα μέλη της οικογενείας του εκλιπόντος και παρακαλεί όπως δεχθούν τα θερμά συλλυπητήρια όλων μας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:30, στον Ιερό Ναό "Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης"  - Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΑΤΜ.- ΜΓ

Χαράλαμπος Ιωαννίδης

 

ΠΡΟΣ:

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Τηλέφ.: 210 6551752

ΚΟΙΝ.:

Φ.: 000.4/5/12124

Σ.: 2124

Χολαργός, 28 Σεπ 22

 

ΘΕΜΑ:          Πρόσληψη Αξιωματικών Προέλευσης Έφεδροι Εξ’ Εφέδρων και κατ’ Απονομή ειδίκευσης Τοπογράφου προς όφελος της ΥΥ

 1. Σας ενημερώνουμε ότι τη Υπηρεσία μας προκηρύσσει έξι (6) θέσεις Αξιωματικών γνωστικού αντικειμένου Τοπογράφου, προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής Προκήρυξης, της οποίας θα είστε αποδέκτες.
 1. Οι επιτυχόντες θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, ως Αξιωματικοί Σωμάτων με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου με τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους, χωρίς υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα.
 1. Κατά την υπηρεσία τους θα αξιοποιούνται προς όφελος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, όπου εκτός των άλλων θα συμμετάσχουν σε αποστολές συλλογής δεδομένων πεδίου, είτε με πλοία του ΠΝ, είτε με αυτόνομα συνεργεία. Επιπλέον θα συμμετάσχουν σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων της ΥΥ.
 1. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, θα έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, με το βαθμό που φέρουν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
 1. Μετά τη μονιμοποίηση τους, εξομοιώνονται πλήρως με τους αντίστοιχους μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς του ΠΝ της ειδικότητάς τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και εντάσσονται στην επετηρίδα του ΠΝ στην αντίστοιχη ειδικότητα.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρες με ελληνική ιθαγένεια που δεν έχουν υπερβεί τα τριάντα τρία (33) έτη. Οι άνδρες θα πρέπεινα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
 1. Η σχετική Προκήρυξη πρόκειται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και την ιστοσελίδα του ΠΝ hellenicnavy.gr εντός των επομένων ημερών.
 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ, στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Περεταίρω πληροφορίες/ διευκρινήσεις θα παρέχονται στα τηλέφωνα : 210-6551752, 210-6551824 εργάσιμες ημέρες από00 έως 13.00.
 1. Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων από τα μέλη σας.

 

 1. Χειριστής θέματος,  Αντιπλοίαρχος  (Ο)  Ανδρέας  Μιχόπουλος  ΠΝ, Επιτελής ΥΥ, τηλ.: 210

 

Πλοίαρχος Δημήτριος Ευσταθίου ΠΝ

Διοικητής

  

Ακριβές Αντίγραφο

 ΜΠΥ Α’ ΔΕ ΔΙΟΙΚ – ΓΡΑΜ  Αναστασία Κοίλια Τμηματάρχης Γραμματείας ΥΥ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πρόκειται να προκηρύξει 3 θέσεις αμειβόμενων ερευνητών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 1. Διαχείριση πλημμυρών.
 2. Φυσικές (περιβαλλοντικές) μέθοδοι (nature-based methods) διαχείρισης πλημμυρών.
 3. Βέλτιστη διαχείριση νερών σε νησιά.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνεται το αντικείμενο της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ή/και Υδραυλικής, όπως Πολιτικού Μηχανικού, Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Γεωλόγου ή συναφούς αντικειμένου.
 2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα

 1. Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των πλημμυρών.
 2. Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των υδατικών πόρων και την κλιματική αλλαγή.
 3. Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα υπολογιστικής υδραυλικής, χρήση προγραμμάτων υπολογισμού (π.χ. HECRAS).

Άλλες πληροφορίες

Η ερευνητική απασχόληση έχει αρχική διάρκεια 18 μήνες, μπορεί να αρχίσει άμεσα (Οκτώβριος 2022) και μπορεί να συνδυαστεί με:

 1. μεταπτυχιακές σπουδές,
 2. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή
 3. εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ.

Παρακαλούνται όσες/όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν άμεσα (και το αργότερο μέχρι τις 28.09.2022) βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στα emails: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Επικοινωνία - Πληροφορίες: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής

Δρ. Α. Μπλούτσος, 210-7722801

Καθηγητής Α. Στάμου, 210-7722809, 6936 718 922

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top