Ας υποθέσουμε ότι ένας ασθενής έχει διαγνωστεί με όγκο στο ήπαρ. Ο γιατρός προκρίνει ως θεραπευτική αγωγή την αφαίρεση του όγκου με χειρουργείο. Είναι μια δύσκολη επέμβαση που απαιτεί τεράστια χειρουργική ακρίβεια, ίσως μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Εάν ο γιατρός γνωρίζει με ακρίβεια τρισδιάστατης πληροφορίας από πριν την «τοπογραφία» του όγκου, το μέγεθός του, τη διάταξη των αγγείων γύρω απ’ αυτόν μπορεί να πραγματοποιήσει την επέμβαση με μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας.

Ο Βασίλειος Τσιούκας, καθηγητής στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στο ΑΠΘ, εξηγούσε το 2017 σε ένα συνέδριο γιατρών ότι η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, που θεωρείται μία από τις τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια των γιατρών. «Στο συνέδριο διαπίστωσα ότι το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για τη 3D εκτύπωση οργάνων είναι μεγάλο. Το να βλέπει κάτι ο γιατρός, να το ακουμπά, να το ‘μυρίζει’, να το αισθάνεται και να φαντάζεται πώς θα το προσεγγίσει στη συνέχεια σαν φυσικό μοντέλο, έχει μεγάλη ανταπόκριση. Έτσι έγραψα την πρόταση για την υλοποίηση ενός ερευνητικού έργου όπως τη φανταζόμουν» εξομολογείται στη «Θ».

Η ιδέα του πήρε σύντομα σάρκα και οστά, έπειτα από κατάθεση σχετικής πρότασης στο πλαίσιο προκήρυξης ερευνητικού προγράμματος της δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε και η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία του πρώτου τρισδιάστατου ήπατος άρχισε. «Ξεκινήσαμε με το δυσκολότερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος όσον αφορά την αποτύπωσή του Έχει ίσως τη μεγαλύτερη θνησιμότητα σε επεμβάσεις. Επομένως, είναι πολύ χρήσιμο για τον χειρουργό να ξέρει το μέγεθος, τη θέση του όγκου σε σχέση με τα αγγεία, ώστε να μπορεί να αφαιρέσει τον όγκο με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια» εξηγεί ο καθηγητής στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και συμμετέχων στην ερευνητική ομάδα Χρήστος Πικριδάς.

 

       Αθήνα, 21.10.2020 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   003

 

ΠΡΟΣ :   κ. Αμέτ Ριτβάν, Δήμαρχο Αρριανών, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κοιν. :     κ. Γιώργο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 ΕΑΑΔΗΣΥ(Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων), Δ/νση Συντονισμού και ελέγχου, Τμήμα Ελέγχου, Λεωφ. Κηφισίας 7 Αθήνα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομός Ροδόπης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  κ. Δημήτριος Λουρίκας, Πρόεδρο  Περιφ. Τμήματος Θράκης ΤΕΕ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΘΕΜΑ : Μη σύννομη ανάθεση Τοπογραφικών Μελετών

 

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

 

τις τελευταίες ημέρες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έχει γίνει αποδέκτης πλειάδας διαμαρτυριών μελών του σχετικά με την απόφαση σας για απευθείας ανάθεσης με ΑΔΑ: 6Κ18ΩΨΣ-ΣΕΒ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΟΤΟΜΩΝ» σε πτυχιούχο που δεν έχει, σύμφωνα με τον νόμο, τα απαραίτητα προσόντα.

 

Σύμφωνα με την περιγραφή της απόφασης, οι εν λόγω εργασίες αποτελούν Μελέτη Δημοσίου Έργου και συγκεκριμένα Τοπογραφικές Μελέτες (Κατηγορία 16 - Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές - Π.Δ. 541/1978).

 


Αθήνα, 23.12.2019

Αρ. Πρωτ.: 062

ΠΡΟΣ:  Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

 

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων σε δήμους των νομών Σερρών και Κορίνθου (μπορούν να συμμετέχουν και συνάδελφοι από όμορους νομούς)

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση  Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε Ο.Τ.Α. των Νομών Κορίνθου και Σερρών.

Συγκεκριμένα ζητάει την υπόδειξη από το Σύλλογο μας Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, οι οποίοι θα ορισθούν ως μέλη τακτικά και αναπληρωματικά στις νέες Επιτροπές Ενστάσεων. Συνάδελφοι που συμμετέχουν ήδη σε αντίστοιχες επιτροπές, εφόσον έχουν εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό πινακίων δεν μπορούν να συμμετέχουν.

Προς ενημέρωσης σας, στις επιτροπές μειώθηκαν στο μισό οι υποθέσεις ανά πινάκιο εκδίκασης. Συγκεκριμένα 10 υποθέσεις ανά πινάκιο την ημέρα, με μέγιστες 7 συνεδριάσεις τον μήνα και 50 πινάκια τον χρόνο. Η αμοιβή για την συμμετοχή είναι 40 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Όσον αφορά την συμμετοχή συναδέλφων Δημοσίων Υπαλλήλων εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για την επαναφορά της αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις επιτροπές. Οι περιορισμοί για την συμμετοχή τους είναι η συμμετοχή σε 5 συνεδριάσεις τον μήνα, χωρίς όμως περιορισμό για τα πινάκια τον χρόνο.

Κατόπιν τούτου η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. καλεί όποιο συνάδελφο επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου και ώρα 14:00.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με την αποστολή email στη διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Κατά την εκδήλωση θα πρέπει να δίδονται πέραν του Ονοματεπώνυμου και του Πατρώνυμου, ο αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε. και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (Διεύθυνση – Τηλέφωνο).

Η ανάδειξη των συναδέλφων που θα προταθούν να στελεχώσουν τις επιτροπές και η σειρά επιλογής τους θα προκύψουν από κλήρωση που θα διενεργηθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στην κλήρωση δύναται να παρευρεθεί όποιος συνάδελφος το επιθυμεί. Από το Σύλλογο θα σταλούν στην ΕΚΧΑ Α.Ε. οι συνάδελφοι που θα κληρωθούν με σειρά προτεραιότητας.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι συνάδελφοι μας που εργάζονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., καθώς και οι συνάδελφοι που με οιαδήποτε σχέση εργάσθηκαν στην εκπόνηση των μελετών κτηματογράφησης των ανωτέρω Ο.Τ.Α.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προσαρτάται στην ανάρτηση.

 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

  

Μιχάλης Καλογιαννάκης

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

O σύλλογος συνεχίζει την πρωτοβουλία για την οικονομική ενίσχυση του μέσω της προμήθειας T-shirt και καπέλου.

Την αντίστοιχη φόρμα παραγγελίας μπορείτε να την βρείτε παρακάτω ή εδώ.

 

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 24.02.2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Εκλογή Γενικού Γραμματέα
  3. Οικονομικά θέματα
  4. Διοργάνωση 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου
  5. Τεχνικό ασφαλείας – Απαιτούμενες ενέργειες
  6. Πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία – Απαιτούμενες ενέργειες
  7. Εξομοίωση πτυχίων κολλεγίων με πτυχία ΑΕΙ