Αγαπητοί συνάδελφοι,

στο πλαίσιο της αναμενόμενης μέσα στο καλοκαίρι έναρξης της ηλεκτρονικής υπο- βολής διαγραμμάτων στο σύστημα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr/ Pages/News.aspx?id=349), σας παραθέτουμε πιο κάτω οδηγίες και βήματα προκειμένου να αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή ώστε να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις.
1. H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκχωρήσει στην ΕΕΤΤ τη σχετική αρμοδιότητα για την Ελλάδα:
http://tlbrowser.tsl.website/tools/


2. H EETT στο site της δίνει μία πολύ αναλυτική και εποπτική περιγραφή της όλης διαδικασίας:
Πρέπει επομένως να διαβάσει κανείς αυτό για να καταλάβει την ουσία:
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/IntroEsign.html

καθώς και αυτό:
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures


3. Πιστοποιημένοι πάροχοι είναι, από το παρακάτω μητρώο:
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html

μόνο όσοι έχουν “Ναί” στην τελευταία στήλη “Παροχή αναγνωρισμένων πιστοποιητικών κατά δήλωση του παρόχου”.

Πρακτικά, οι εξής πέντε (5): η ADACOM, το Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου), το Ακαδημαϊκό Δίκτυο και η BYTE.

Από τους πέντε (5) αυτούς παρόχους, το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ακαδημαϊκό Δίκτυο παρέχουν υπηρεσίας πιστοποίησης μόνο σε όσους σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς τους.

Επομένως απομένουν για το ευρύ κοινό οι εξής τρεις: ADACOM, ΑΠΕΔ και BYTE.

4. Στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς που διενεργήσαμε, κατα- λήξαμε ότι η ΑΠΕΔ, είναι η οικονομικότερη:

- η ταυτοποίηση του φυσικού / νομικού προσώπου είναι πιο απλή και απλώς απαιτεί μία επίσκεψη στα ΚΕΠ

- η χρονοσφραγίδα παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση

5. Η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής μέσω της ΑΠΕΔ έχει ως εξής:

http://aped.gov.gr/more/obtainsignature.html

Στο 1ο βήμα, προμηθεύεται κανείς ΑΔΔΥ (δηλαδή κλειδί USB), από κάποιον από τους παρακάτω προμηθευτές:
http://aped.gov.gr/images/steps1-6/compatible_tokens.pdf

Στο 2ο βήμα, μπαίνει κανείς στο site του ΕΡΜΗΣ και υποβάλλει το σχετικό αίτημα.

Σχετικές Οδηγίες  βρίσκονται εδώ: http://aped.gov.gr/images/steps1-6/step_2_submit_application_for_pki_ certificates_v2_1.pdf

Στο 3ο βήμα, μεταβαίνεις στο ΚΕΠ για ταυτοποίηση, έχοντας συμπληρωμένη την παρακάτω ΥΔ: http://aped.gov.gr/images/steps1-6/pki_citizen_yp_dilosi.pdf

Τα βήματα 4ο, 5ο και 6ο αφορούν την υλοποίηση και σε αυτά θα σε υποστηρίξει ο προμηθευτής του κλειδιού στον οποίο θα απευθυνθείς. Για το 6ο βήμα, υπάρχει η παρακάτω οδηγία: http://aped.gov.gr/images/steps1-6/step_6_issuing_digital_certificates_v2.pdf

6. Αφού κανείς ολοκληρώσει τη διαδικασία, για την προσθήκη ηλεκτρονικής υπογραφής σε ένα pdf, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από τα παρακάτω προγράμματα:
http://aped.gov.gr/procedures/20-how-to-sign/31-sign_documents_pdf.html

Για τη χρήση του JetSign υπάρχει αυτός ο οδηγός από τον ΕΡΜΗ: http://aped.gov.gr/images/how_can_sign/sign_with_jsign.pdf

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top