Δνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ ΕΜΠ - Κτήριο Βέη) Ζωγράφου  15773
Τηλ 2103301045 (10:00-14:00)
Fax 2103301032
E mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (σταδιακά αντικαθίσταται από το This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Go to top