Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Δευτέρα 22.03.2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Ενημέρωση για τα οικονομικά
 3. Οργανωτικά θέματα 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ
 4. Πρόσκληση ΣΑΔΑΣ σύστασης Κοινής Επιτροπής Καθορισμού Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών (στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, στη σύνταξη των ΠΕΑ, στην έκδοση των Οικοδομικών Αδειών και την Επίβλεψη των κατασκευών, στην τήρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων)
 5. Σύσταση Επιτροπή Καθορισμού Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών Τοπογραφικών Μελετών

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

24ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Τρίτη 29.12.2020 και ώρα 17:00 μ.μ. 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Πρόσβαση στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
 3. Eγγραφή αποφοίτων κολεγίων στο ΤΕΕ
 4. Προγραμματισμός 2021

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

22ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 09.11.2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Οικονομικά θέματα
 3. Διαβούλευση για το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας
 4. Ενέργειες για την πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία / υποθηκοφυλακεία
 5. Διαβούλευση για την «Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)»
 6. Συζήτηση για προτάσεις που αφορούν τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο

 

 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

23ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα 30.11.2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Nομοσχέδιο "Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας"
 3. Δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

21ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 

Παρασκευή 02.10.2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Οικονομικά θέματα
 3. Οργανωτικά θέματα

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top