ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.)

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 13/05/2018

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) που εκλέχθηκε στην Γενική Συνέλευση της 22/02/2018 αποτελείται από τους:

 

1.     Ακριτίδη Πολυχρόνη

ως πρόεδρο

2.     Μαχίκα Ιωάννη

ως μέλος

3.     Μουρμουρή Πανταζή

ως μέλος

4.     Στεφάνου Ανδριάνα

ως μέλος

5.     Τιμίου Θεόδωρο

ως μέλος

      

 

 Συνήλθε, με αντικείμενο την προετοιμασία της διεξαγωγής των εκλογών, στις  20/04/2018.

       Μετά τη διενέργεια των εκλογών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συνήλθε σε απαρτία, με αντικείμενο την έκδοση των αποτελεσμάτων, στις 23/05/2018, παρόντων και εκπροσώπων των παρατάξεων που συμμετείχαν στις εκλογές του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ .

          Κατά την παραπάνω συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε., έγινε το άνοιγμα των φακέλων των τμημάτων της περιφέρειας και ελέγχθηκε το περιεχόμενό τους, καθώς επίσης και το πρακτικό που συντάχθηκε από την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή. Έγινε επίσης έλεγχος και επαλήθευση της αρχικής καταμέτρησης των Δυο Εφορευτικών Επιτροπών της Αθήνας.

       Συνήλθε τελικώς  στις 02/06/2018 και μετά την τελική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων η Κ.Ε.Ε. επικύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών, τα οποία είναι τα ακόλουθα.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΨΗΦΟΙ

%

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ =

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΔΡΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΔΡΕΣ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

641

41,27

4

0,55

0

 4

ΔΚΜ -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

418

 26,92

 2

 0,96

 1

 3

ΕΝΟΤΗΤΑ

166

 10,69

1

 0,18

0

 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

134

8,63

 0

0,95

1

 1

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

106

 6,83

0

0,75

1

 1

«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ»

 

88

 5,67

0

 0,62

 1

 1

ΛΕΥΚΑ

9

 

 

 

 

 

ΑΚΥΡΑ

5

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ : 1562

 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ =  1567

 11

 

   

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΨΗΦΟΙ

%

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ =

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΔΡΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΔΡΕΣ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

459

34,08

1

0,03

0

1

ΔΑΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

412

30,59

0

 0,92

 1

1

ΕΝΟΤΗΤΑ

239

 17,74

0

 0,53

 1

 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

153

11,36

 0

0,34

0

0

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

78

5,79

0

0,17

0

0

ΛΕΥΚΑ

6

 

 

 

 

 

ΑΚΥΡΑ

15

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ : 1347

 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ =  1362

3

 

  Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες εκλέγονται:

 

1.     ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.1.   Ως Τακτικά μέλη , ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

1.         Καλογιαννακής Μιχαήλ

 396

2.         Κωνσταντινίδη Μαρία

 218

3.         Τουρλάκης Παναγιώτης

 214

4.         Δημαλέξη Ελεονώρα-Καλλιόπη

 200

ΔΚΜ -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1.        Γούναρης Χρήστος

 215

2.        Αντώνίου Νικόλαος

 157

3.        Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος

 153

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.        Ρεμούνδος Γεώργιος

 50

ΕΝΟΤΗΤΑ

1.         Δημητρίου Γεώργιος

 55

«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ»

1.        Κρίθαρη Ματούλα

25

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.        Καραγκιόζης Ελευθέριος

 63

 

 

 

1.2.              Ως Αναπληρωματικά μέλη , ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

5.         Καραμόσχος Νικόλαος

 193

6.         Χατζηλιάδης Παύλος

 134

7.         Παπαδόπουλος Ιωάννης

 123

8.         Φουντά Διονυσία

 106

ΔΚΜ -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

4.        Κακαρδάκος Θεόδωρος

 120

5.        Τζαμπάζης Ιωάννης

 79

6.        Καρβελάς Δημήτριος

 75

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2.        Στουρνάρας Βασίλειος

 44

ΕΝΟΤΗΤΑ

2.         Τσίπρα Ελένη

 46

«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ»

2.        Γαϊτανάρος Τάκης

22

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2.        Φαρμάκη Παρασκευή

 42

 

Σημείωση: Στη συνεδρίαση στις 23-05-2018 και κατά τον αρχικό έλεγχο των ψηφοδελτίων  της παράταξης ΔΚΜ Συνεργαζόμενοι καταμετρήθηκε ψηφοδέλτιο με άκυρη  σταυροδοσία (περισσότεροι των 11 σταυροί), με αποτέλεσμα να προκύψει ασυμφωνία με την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση που έστειλε η τοπική εφορευτική επιτροπή (Ρέθυμνο). Στον επανέλεγχο της συνεδρίασης 02-06-2018, διαπιστώθηκε το λάθος και η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σταυροδοσίας των υποψηφίων της εν λόγω παράταξης.

 

 

2.     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2.1.   Ως Τακτικά μέλη , ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

 

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

1.          Μανανάς Γιαννάκης

208

ΔΑΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1.        Τσακούμης Γεώργιος

211

ΕΝΟΤΗΤΑ

1.       Πρέσβελος Ιωάννης

111

 

 

2.2.   Ως Αναπληρωματικά μέλη , ανά παράταξη, εκλέγονται οι παρακάτω:

 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

ΔΗ.ΣΥ.Α.Τ.Μ

2.         Πίλτσης Ιωάννης

136

ΔΑΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

2.        Θεοδωράκης Ιωάννης

211

ΕΝΟΤΗΤΑ

2.       Αραμπατζή Ορθοδοξία

99

 

Σημείωση: Πραγματοποιήθηκε κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων της παράταξης ΔΑΠ Τοπογράφων & Συνεργαζόμενοι για την εξελεγκτική επιτροπή, Θεοδωράκη Ιωάννη και Τσακούμη Γεώργιο και ως αποτέλεσμα προέκυψε Τακτικό ο Τσακούμης Γεώργιος.

             

       Στην συνεδρίαση της 02/06/2018 η Κ.Ε.Ε. πραγματοποίησε κληρώσεις  στους ισοψηφήσαντες με τελική κατάταξη όπως εμφαίνεται στους συνημμένους πίνακες σταυροδοσίας.

 

Μετά τα παραπάνω τελειώνει το έργο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα και μετά την ανάγνωσή του υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Ε.Ε.

 

 

 

 

 

                                                                                  Αθήνα, 11/06/2018

    

 

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος της                                                                                                                  Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 

1.     

Μαχίκας Ιωάννης

 

 

2.     

Μουρμουρής Πανταζής

           Ακριτίδης Πολυχρόνης

3.     

Στεφάνου Αδριάνα

 

 

4.     

Τιμίου Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

             

 

Την επόμενη Κυριακή 13 Μαΐου 2018 οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ψηφίζουν για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ - Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές για να ενισχύσουμε την παρεμβατική ισχύ του κλάδου!

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΣΔΑΤΜ

ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Α.Τ.Μ.

Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Την Κυριακή 13 Μαϊου  2018 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 42 πολεις της χώρας οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν στα κατά τόπους Περιφερειακά - Τοπικά Τμήματα και Συλλόγους ΑΤΜ οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

Στην Αθήνα οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 10:00 έως τις 21:00 και θα λάβουν χώρα στο Λαμπαδάριο κτίριο της Σχολής των ΑΤΜ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στη Θεσσαλονίκη οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 10:00 έως τις 21:00 και θα λάβουν χώρα στο κτίριο του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τις υπόλοιπες 42 πόλεις μπορείτε να δείτε τη διάρκεια της ψηφοφορίας στον πίνακα που ακολουθεί.

Σε κάθε περίπτωση το καταληκτικό ωράριο για το σύνολο των διαδικασιών είναι 21:00

Κάθε συνάδελφος μπορεί να ψηφίσει για τις αρχαιρεσίες του ΠΣΔΑΤΜ σε οποιοδήποτε ανά την Ελλάδα εκλογικό τμήμα, ενώ στις αρχαιρεσίες των Περιφερειακών - Τοπικών Τμημάτων & Συλλόγων συμμετέχουν μόνο οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ.

Οι συνάδελφοι που εδράζονται σε Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υπάρχει εκλογικό τμήμα μπορούν να ψηφίσουν μόνο για τις αρχαιρεσίες του ΠΣΔΑΤΜ στην κοντινότερη σε αυτούς πόλη ή σε οιαδήποτε άλλη επιθυμούν.

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι συνάδελφοι ΑΤΜ (τακτικά & ομότιμα μέλη ΤΕΕ) που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.

Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί ταυτοχρόνως με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και ανέρχεται στο ποσό των 10,00€ για όλους τους συναδέλφους πλην αυτών που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία από την κτήση του διπλώματος, οπότε καταβάλουν το ποσό των 5,00€. (Προηγούμενες τυχόν οφειλές έχουν παραγραφεί).

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίζουν αστυνομική ταυτότητα ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα τους.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ωράρια, διευθύνσεις χώρων, κ.ά.) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2103301045 (καθημερινές από 10:00 έως 14:00), ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (www.psdatm.gr) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

Αναλυτικότερα οι εκλογές θα διεξαχθούν στις εξής πόλεις:

 

Α/Α

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ

 Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

2

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Π. ΣΟΥΛΟΥ 11

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

3

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Α.Τ.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

10:00 – 21:00

-

4

ΑΡΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΣΚΟΥΦΑ 12

18:00 – 21:00

-

5

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ, ΒΙΚΕΛΑ 4

18:00 – 21:00

ΝΑΙ

6

ΒΟΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

7

ΔΡΑΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 2

17:00 – 21:00

-

8

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΦ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

17:00 – 21:00

-

9

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΟΜΟΥΤΟΥ  6

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

10

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

11

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ/Τ.Α.Κ, ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ & ΓΡΕΒΕΝΩΝ

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

12

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ., ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49

10:00 – 21:00

ΝΑΙ

13

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 6-8

15:00 – 21:00

-

14

ΚΑΒΑΛΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΜ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΤΣΗ 2

12:00 – 21:00

ΝΑΙ

15

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 95

16:00 – 21:00

ΝΑΙ

16

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΚΑΖΑΜΠΑΚΑ 4 (3ος όροφος)

14:00 – 21:00

ΝΑΙ

17

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ, ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ «ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ», ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 143

12:00 – 21:00

ΝΑΙ

18

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 16

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

19

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

20

ΚΟΖΑΝΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

21

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΑΡΝΑΣΟΥ 6

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

22

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

17:30 – 21:00

-

23

ΛΑΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

24

ΛΑΡΙΣΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ Κ. & Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 & ΤΖΑΒΕΛΑ

18:00 – 21:00

ΝΑΙ

25

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΛΕΥΚΑΤΑ 6

18:00 – 21:00

ΝΑΙ

26

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 18-20

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

27

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΑΡΙΩΝΟΣ 1

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

28

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ

18:00 – 21:00

-

29

ΞΑΝΘΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 66

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

30

ΠΑΤΡΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 40

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

31

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1

16:00 – 21:00

ΝΑΙ

32

ΠΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ & ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

33

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΕΩΦ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 140 (Α’ ΟΡΟΦΟΣ)

18:00 – 21:00

ΝΑΙ

34

ΡΟΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

35

ΣΕΡΡΕΣ

ΓΡΑΦ. ΝΟΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡ. ΣΕΡΡΩΝ – ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΚΑΒΑΦΗ 1

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

36

ΣΠΑΡΤΗ

Γραφεία ΤΕΕ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 67-69

17:00 – 21:00

-

37

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 6

14:00 – 21:00

ΝΑΙ

38

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19

17:00 – 21:00

-

39

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ, ΚΤΙΡΙΟ Π.Ε. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1 (ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ)

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

40

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΙΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 29 (Β’ ΟΡΟΦΟΣ)

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

41

ΧΑΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ, ΝΕΑΡΧΟΥ 23

15:00 – 21:00

ΝΑΙ

42

ΧΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ε. ΤΕΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 73

17:00 – 21:00

ΝΑΙ

 

 

Οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στους καταλόγους του ΤΕΕ, ή έχουν διαγραφεί και επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές, θα πρέπει να το δηλώσουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ (επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση) ως και την Δευτέρα 16 Μαιου 2022 στις 14:00, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους. Η αποστολή των εγγράφων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στην παρακάτω φόρμα.

https://forms.gle/DTKc4LTuzMhYahjv5

 

Η υπεύθυνη δήλωση

Οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στους καταλόγους του ΤΕΕ, ή έχουν διαγραφεί και επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές, θα πρέπει να το δηλώσουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ (επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση) ως και τις 27 Απριλίου 2018, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους. Η αποστολή των εγγράφων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Η υπεύθυνη δήλωση

Η επιστολή προς τον ΠΣΔΑΤΜ για την χορήγηση θεσμικών γραμμών των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και ο ακριβέστερος προσδιορισμός των ορίων των περιοχών του.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο και για τα έργα επικαιροποίησης  των στοιχείων εδώ και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Στα παρακάτω links διατίθενται:


 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top