Αθήνα, 16.03.2021 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   007

ΠΡΟΣ : Τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

ΘΕΜΑ  : Απόρριψη προσφυγής για το ΠΔ 99/2018

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

δυστυχώς τις προηγούμενες μέρες εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ για την προσφυγή που είχε καταθέσει ο σύλλογος μας για το ΠΔ 99/2018 που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.

Σύμφωνα με το ΣτΕ απορρίφθηκαν όλες οι προσφυγές που κατατέθηκαν, ενώ όσον αφορά την προσφυγή μας τα βασικά σημεία της περίληψης της αναφέρουν:

  1. το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι η κρίση της Διοικήσεως περί της επάρκειας των γνώσεων των ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως επιστημονική και τεχνική, είναι ανέλεγκτη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, βασιζόμενο στη λογική και στα διδάγματα της κοινής πείρας δύναται να εξετάσει μόνον αν τα γνωστικά αντικείμενα των δεκατριών ειδικοτήτων είναι εκδήλως αναντίστοιχα με καθοριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα.
  2. το Δικαστήριο δεν δύναται, κατ’ αρχήν, να υπερβεί τα όρια του ακυρωτικού ελέγχου και να αποφανθεί με κρίση επιστημονική και τεχνική περί της επάρκειας των γνώσεων ειδικότητας διπλωματούχου Μηχανικού για την άσκηση δραστηριοτήτων της Μηχανικής που συναρτώνται με επαγγελματικά δικαιώματα. 
  3. Εν προκειμένω, όπως κρίθηκε, δεν συντρέχει έκδηλη αναντιστοιχία των γνωστικών αντικειμένων με τα επαγγελματικά δικαιώματα που αμφισβήτησαν οι αιτούντες. 

Αναμένουμε και το συνολικό κείμενο της απόφασης.

Με λίγα λόγια η αναντιστοιχία, αν υπάρχει, δεν είναι έκδηλη, ώστε να γίνει δεκτή η προσφυγή. Επιπλέον δεν μπορεί να αποφανθεί με κρίση επιστημονική και τεχνική περί της επάρκειας των γνώσεων.

Το ΣτΕ χρειάστηκε 3 χρόνια για να μην καταφέρει να κατανοήσει την έκδηλη αναντιστοιχία.

Αλήθεια δεν είναι έκδηλο ότι ένας Πολιτικός Μηχανικός που έχει διδαχθεί μόνο ένα μάθημα Γεωδαισίας, μπορεί να έχει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα επί των τοπογραφικών μελετών;

Άραγε με ένα μάθημα «Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας» ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να ασκήσει την δικηγορία; Ή με ένα μάθημα «Γενική Γεωλογία» μπορεί να κάνει γεωλογικές μελέτες;

Αντίστοιχα, ισχύει για τις ειδικότητες των Μηχανικών Χωροταξίας και των Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Δυστυχώς το ΣτΕ έμεινε στο 1930 και το πνεύμα του νόμου που ίσχυε στον νόμο 4663/1930.

Σαν να μην έχει αλλάξει κάτι μετά από 9 δεκαετίες.

Την μάχη του αυτονόητου που δώσαμε δυστυχώς την χάσαμε.

Ο πόλεμος βέβαια δεν χάθηκε. Η ποιότητα των γνώσεων και της κατάρτισης των συναδέλφων μας, είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα μας, έναντι όσων θέλουν να απασχοληθούν σε «χωράφια» που δεν έχουν γνώση και επάρκεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν, με κάθε τρόπο, σε αυτή την ιστορική μάχη για το επάγγελμα μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top