Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Τρίτη 26.11.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. ILMS (International Land Measurement Standard) – Μετάφραση του προτύπου στα ελληνικά
 3. Οικονομικά θέματα
 4. Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Αδειούχων Χειριστών Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)
 5. Δημιουργία Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών
 6. Δημιουργία e-βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα του συλλόγου
 7. Διοργάνωση 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου
 8. Διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης CLGE 18-19 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αθήνα
 9. Εξελίξεις στον θεσμό Διαπιστευμένος Μηχανικός για το Κτηματολόγιο

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Δευτέρα 09.09.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Οργάνωση Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης
 3. Ενημέρωση για τα οικονομικά
 4. Εξέταση αιτήματος συνεργασίας με τον Σύλλογο Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Παρασκευή 10.05.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Ψήφισμα για την δίωξη συναδέλφων
 3. Εκλογή Ειδικού Γραμματέα

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Τρίτη 11.05.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Ισολογισμός 2018 – Προϋπολογισμός 2019
 3. Ψήφισμα για την δίωξη συναδέλφων
 4. Καταδίκη σοβαρού επεισοδίου ενάντια του Προέδρου του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Τρίτη 16.04.2019 και ώρα 17:30 μ.μ.

 1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
 2. Ψήφισμα για την δίωξη συναδέλφων
 3. Αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018
 4. Προγραμματισμός ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
 5. Προγραμματισμός Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης
 6. Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο
 7. Νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και την παραλία

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top