Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

30ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 

Τετάρτη 30.03.2022 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

 

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις

  2. Οργανωτικά θέματα

  3. Απόφαση Ευρωπαικού Δικαστηρίου για τις ελάχιστες αμοιβές μηχανικών

  4. Προτάσεις για την διαδικασία ολοκλήρωσης σύνταξης δασικών χαρτών

  5. Προτάσεις για την βελτίωση πολεοδομικής νομοθεσίας

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top