Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

 Δευτέρα 22.03.2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Ενημέρωση για τα οικονομικά
  3. Οργανωτικά θέματα 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ
  4. Πρόσκληση ΣΑΔΑΣ σύστασης Κοινής Επιτροπής Καθορισμού Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών (στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, στη σύνταξη των ΠΕΑ, στην έκδοση των Οικοδομικών Αδειών και την Επίβλεψη των κατασκευών, στην τήρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων)
  5. Σύσταση Επιτροπή Καθορισμού Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών Τοπογραφικών Μελετών

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top