«Νέες  Ευκαιρίες  Χρηματοδότησης  για τον κλάδο των μηχανικών-μελετητών / Ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους HDB-TMEΔE GUARANTEE FUND», είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει το ΤΜΕΔΕ και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα HDB, με ομιλίες  στελεχών τους καθώς και των 8 συνεργαζόμενων Τραπεζών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11.00-13.00, στο κτίριο ΤΜΕΔΕ, Π.Π.Γερμανού 3-5, 6ος όροφος, Αθήνα. Πληροφορίες στο τηλ. 2160041685.

Για συμμετοχή:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbHWZIuluXOGDmbr2pyXPWmQRoQc8FAGOlejHq-wQOnpew1g/viewform

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top