Αθήνα, 13.12.2018

Αρ. πρωτ. 062

  

ΠΡΟΣ      :     - Διοικούσα Επιτροπή Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

- Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων  Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.)

                         - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Τ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ     : Δραστηριότητες στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γεωδαιτών - Τοπογράφων Μηχανικών (Comité de Liaison des Géomètres Européens, CLGE)

 

Το διάστημα 26-28 Σεπτεμβρίου 2019 ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ και του ΠΣΔΑΤΜ, αλλά και ως αντιπρόεδρος της CLGE έλαβα μέρος στην 2η Τακτική Γενικής Συνέλευσης της CLGE που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν πάνω από 25 από τα 39 μέλη της οργάνωσης. Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου διεξήχθη ημερίδα με τίτλο “Professional Ethics, a landmark for geodetic surveyors”. Μετά τους χαιρετισμούς των τοπικών θεσμικών φορέων, ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις με την βασική ομιλία από τον φιλόσοφο Dr. MAek Luyckx – Ghisi (ο οποίος έχει καταγωγή από την Ελλάδα) με τίτλο “Let’s build a new world; how Geodetic Surveyors can contribute”. Στην συνέχεια ακολούθησαν η καθηγήτρια φιλοσοφίας Dr. Karanfil Soyhun με τίτλο “About Ethics and professional Ethics”, παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της CLGE Duncan Moss οι δράσεις της επιτροπής International Ethics Coalition, από τους Bentley Yaffe και Prof.Dr. Dursun Zafer Şeker τι προκλήσεις, πρακτικές και δράσεις που συμβαίνουν στην Τουρκία σχετικά με το θέμα της ημερίδας, ενώ κλείνοντας παρουσιάστηκαν από τον  Dietrich Kollenprat στατιστικά στοιχεία για το τι συμβαίνει στην Αυστρία. Πριν το πέρας της ημερίδας συνεχίστηκε η συζήτηση από το πάνελ των ομιλητών και παρουσιάστηκε το πρότυπο International Land Measurement Standard.

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση. Αρχικά έγινε ενημέρωση για οργανωτικά θέματα που αφορούν την CLGE, το προγραμματισμό της μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιήθηκαν οι εθνικές παρουσιάσεις, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η στρατηγική της CLGE τα επόμενα χρόνια και έγινε το workshop με θέμα “Ecological footprint of our profession and associations”

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκαν τα οικονομικά θέματα της CLGE, αλλά και ο νέος τρόπος παρουσίασης των αντίστοιχων εγγράφων, ώστε να διευρυνθεί η διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση των μελών. Στην συνέχεια παρουσιάστηκε η νέα ιστοσελίδα και οι δυνατότητες που έχει. Υπενθυμίζω ότι έχει δημιουργηθεί από ελληνική εταιρεία που κέρδισε τον αντίστοιχο διαγωνισμό. Έπειτα αποφασίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2020 που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και είναι 18-20 Σεπτεμβρίου 2018.

Στην συνέχεια ενημερωθήκαμε για τις διάφορες μελλοντικές διοργανώσεις, όπου θα συμμετέχουν μέλη της CLGE (INTERGEO, FIG, κλπ), ενώ οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι έκαναν τον απολογισμό τους για την συμμετοχή στο ILMS, euREL, IPMS, European Requirements for Cadastral / Property Surveyors, το PCC, την Dynamic Professional knowledge Base, το CEPLIS, αλλά και τα όργανα της ΕΕ. 

 

Με εκτίμηση,

 

Καλογιαννάκης Μιχάλης

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top