ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
TOPO@DRONE 2018

GEOSENSE
Parrot Anafi Work  Αρχική τιμή 999€ + ΦΠΑ  10% Έκπτωση έως 4/12/2018

JGC
SPSO Basic  Αρχική τιμή 350€ + ΦΠΑ  50% Έκπτωση έως 4/12/2018

ΤREE COMPANY CORPORATION
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου 
Λογισμικό Φωτογραμμετρίας 3D Survey  Aπό αρχική 3000€ + ΦΠΑ  Προσφορά 2500€ + ΦΠΑ
Τοpcon Photogrammetric Kit  Aπό 3300€ + ΦΠΑ  Προσφορά 2800€ + ΦΠΑ

ΒΥΤΕ 
Η Byte προσφέρει σε προνομιακή τιμή σε Αγρ. Τοπογράφους Μηχανικούς του ΤΕΕ ψηφιακή υπογραφή με 50% έκπτωση.

HELLENIC DRONES 
H Ηellenic Drones θέλοντας να συμβάλλει στην προσπάθεια των Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών και του συλλόγου προσφέρει στους Αγρ. Τοπογράφους Μηχανικούς :
1. Έκπτωση 50% για όλο το 2019 
2. Ειδική τιμή για εγγραφές τις ημέρες του συνεδρίου σε 398€ για την κατηγορία C.

TOTAL VIEW 
1. Ένας μήνας δωρεάν Agisoft η τελευταία version.
2. Πρόγραμμα Agisoft  Aρχική τιμή 3200€ + ΦΠΑ  Προσφορά 2800€ + ΦΠΑ κατά την διάρκεια του συνεδρίου

DelSurvey Professional
Προσφορά κατά τη διάρκεια του συνεδρίου από 1.100€ + ΦΠΑ στα 800€ + ΦΠΑ

#topodrone2018


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top