Showlist data is not configured

Ο χαιρετισμός του Προέδρου του ΠΣΔΑΤΜ, Μιχάλη Καλογιαννάκη, στο 18th International Scientific and Technical Conference “FROM IMAGERY TO DIGITAL REALITY: ERS & Photogrammetry”

Η αγγλική εκδοχή:

On behalf of the Greek (Hellenic) Association of Rural and Surveyor Engineers, I would like to welcome you in Crete and wish good luck to the 18th International Scientific and Technical Conference of ERS and Photogrammetry.

In our country, ERS & Photogrammetry are technical skills regarding exclusively Surveyor Engineers and the last years it is the fastest growing technology of our industry.

The fast evolution of UAV, which is expected to continue, and the convenience of supplying satellite images is the key of the continuing development of Photogrammetry and Remote Sensing and the highlighting as one of the top applications of the technical industry.

For Surveyor Engineers, the third dimension had always the same value as the other two. Nowadays society is getting more and more familiar “watching” in 3d, whether it is from a great distance, or from above or even from a very close distance (e.g. 3d movies etc.)

The adding value of Photogrammetry and Remote Sensing is not (yet) countable, but in the future, apart from the common applications, it is expected that they will help to the development of Smart Cities and the prediction of natural disasters.

It is great pleasure and honor, that the acknowledged company RACUR chose our country to conduct this year’s Technical conference.

I dare to say that PHOTOMOD is not a program following black box solutions, which means it doesn’t offer solutions without knowing and understanding how it works. It gives technically acceptable and understandable solutions.

Finally, I would like to wish good luck to the works of this Conference, which I will attend with great interest.

It would be great honor, and this is an open invitation, if you would join us to next Greek conference of Rural and Surveyor Engineers. I am sure that our collaboration will continue and will be highly efficient for both of us.

Thank you and Καλή Αρχή!

 

Και η ελληνική εκδοχή:

 

 

Ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην Κρήτη και εύχομαι καλή επιτυχία στο διεθνές αυτό συνέδριο που αφορά την Φωτογραμμετρία και την Τηλεπισκόπηση.

Στην χώρα μας αυτά τα επαγγελματικά αντικείμενα αφορούν αποκλειστικά τους Τοπογράφους μηχανικούς και τα τελευταία χρόνια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πτυχή του επαγγέλματος μας.

Η ταχεία εξέλιξη των UAV, που αναμένεται να συνεχιστεί, και η ευκολία στην προμήθεια δορυφορικών εικόνων είναι το κλειδί στην συνεχή ανάπτυξη της Φωτογραμμετρία και της Τηλεπισκόπησης και την ανάδειξη τους στις κορυφαίες εφαρμογές του τεχνικού κλάδου.

Για εμάς του Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς η Τρίτη διάσταση έχει ανέκαθεν την ίδια αξία με τις άλλες δύο. Με την σειρά της και η κοινωνία εξοικειώνεται όλο και περισσότερο με το να «βλέπει» σε τρεις διαστάσεις είτε από μεγάλη απόσταση, από ψηλά, είτε από μικρή απόσταση (3d ταινίες, κλπ).

Η προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία, η Φωτογραμμετρία και η Τηλεπισκόπηση, είναι μη μετρήσιμη, ενώ μελλοντικά θα βοηθήσουν, πέραν των κλασσικών εφαρμογών τους, στις έξυπνες πόλεις, αλλά και στην αντιμετώπιση και πρόβλεψη των φυσικών καταστροφών.

Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, που η καταξιωμένη εταιρεία RACUR επέλεξε την χώρα μας για να διεξάγει φέτος το Παγκόσμιο Συνέδριο της στην χώρα μας.

Τολμώ να πω ότι το PHOTOMOD είναι ένα πρόγραμμα που δεν ακολουθεί την λογική του κλειστού κουτιού, που σου προσφέρει λύσεις χωρίς να παρέμβεις ουσιαστικά ή τουλάχιστον να γνωρίζεις σε βάθος πως λειτουργεί. Είναι από τα προγράμματα που δίνουν λύσεις περισσότερα τεχνικά αποδεκτές.

Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά αποτελέσματα στις συνεδρίες τις οποίες θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον.

Θα ήταν μεγάλη μας τιμή, και σας κάνω ανοικτή πρόσκληση, να συμμετάσχετε στο επόμενο πανελλήνιο συνέδριο που θα διοργανώσουμε ως ΠΣΔΑΤΜ. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και θα είναι άκρως αποδοτική.

Σας ευχαριστώ και καλή αρχή!

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top