Σημαντικές ημερομηνίες

 

30 Νοεμβρίου 2017

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

30 Δεκεμβρίου 2017

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20 Ιανουαρίου 2018

Ειδοποίηση αποδοχής περίληψης

10 Φεβρουαρίου 2018

Καταληκτική προθεσμία πληρωμής κόστους συμμετοχής

25 Φεβρουαρίου 2018

Καταληκτική προθεσμία εκπρόθεσμης πληρωμής κόστους συμμετοχής

1 Μαρτίου 2018

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής τελικού κειμένου στους κριτές

12 Απριλίου - 15, 2018

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

14 Απριλίου 2018

Δείπνο Συνεδρίου

15 Απριλίου 2018

Ετήσια Γενική Συνέλευση μελών ΕΓΕ

30 Ιουνίου 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικού κειμένου για το ειδικό τεύχος του Περιοδικού European Journal of Geography

 


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top