Γιατί λοιπόν, ότι διαθέτει, τουλάχιστον το δημόσιο, και αφορά τον χώρο (επομένως έχει γεωχωρική πληροφορία) να μην είναι διαθέσιμο σε όλους. Με τον τρόπο αυτό το ελληνικό δημόσιο μπορεί να επιτύχει μείωση του κόστους σύνταξης μελετών/υπηρεσιών, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα τους.

 

Αυτό με απλά λόγια επιδιώκει η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ.

 

Διαχρονικά στην πορεία της ΕΥΓΕΠ είχαν γίνει αρκετά βήματα έως άλματα, αλλά με την κατάργηση το 2013 του ΟΚΧΕ (βασική δομή προώθησης της ΕΥΓΕΠ), φαίνεται να έχει παγώσει η εξέλιξη της.

 

Οι συνάδελφοι ΑΤΜ, που στελέχωναν τον ΟΚΧΕ αλλά και τα ΚΟΣΕ, είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σημαντική δυναμική, που ατόνησε.

 

Μπορώ να πω ότι εκείνη την περίοδο, η ειδικότητα μας και ο σύλλογος μας, είχε δει την δημιουργία της ΕΥΓΕΠ ως στοίχημα και την «είχε πάρει στην πλάτη της».

 

Στο πλαίσιο, μάλιστα, της ΕΥΓΕΠ ο ΠΣΔΑΤΜ είχε υπογράψει «μνημόνιο» συνεργασίας με τον ΟΚΧΕ για την δωρεάν διάθεση, στα μέλη του, των ψηφιακών δεδομένων που διέθετε στο αρχείο του ο ΟΚΧΕ, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα οφέλη της διάχυσης των δεδομένων αυτών και να αναπτυχθεί το όραμα των ανοικτών δεδομένων και της ΕΥΓΕΠ.

 

Σε συνέχεια τη πρωτοβουλίας αυτής η Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από αίτημα μας, παραχώρησε τα γεωχωρικά δεδομένα των αναρτημένων δασικών χαρτών, ώστε να τα διαθέσουμε στα μέλη μας.

 

Δυστυχώς το αντίστοιχο αίτημα μας προς την ΕΚΧΑ Α.Ε. για την χορήγηση των ψηφιακών ορθοεικόνων LSO 25 και των συνοδών αρχείων τους, καθώς και των αντίστοιχων ορθοφωτοχάρτων του έτους 1945, απορρίφθηκε.

 

Κλείνοντας από τον ΠΣΔΑΤΜ θα θέλαμε να καταθέσουμε στο δημόσιο διάλογο:

  1. Την αναγκαιότητα να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών.
  2. Την αναγκαιότητα ύπαρξης σταθερών δομών (π.χ. διευθύνσεων ή τμημάτων) με ευθύνη την διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας. Ειδικότερα στα Υπουργεία, στα ΝΠΔΔ, στις Περιφέρειες και στους Δήμους. Ενδεχομένως είναι αναγκαία και η μετατροπή των ΚΟΣΕ σε αυτές τις δομές. Η στελέχωση τους με ΑΤΜ είτε μέσω προσλήψεων είτε μέσω μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού είναι αναγκαία. Το δημόσιο από αυτή την ενέργεια έχει μόνο να κερδίσει, ακόμα και οικονομικά.
  3. Την αναγκαιότητα να θεσμοθετηθεί, στα πρότυπα του προγράμματος «Διαύγεια», αντίστοιχο πρόγραμμα για τις πράξεις της διοίκησης που εμπεριέχουν γεωχωρική πληροφορία. Μόνο μετά την ανάρτηση στην ΕΥΓΕΠ να αποκτούν ισχύ.

 

Ο απώτερο σκοπός όλων των παραπάνω είναι η διάχυση της γεωχωρικής πληροφορίας σε όλους. Για τον λόγο αυτό, από κοινού με το ΤΕΕ, προωθούμε την συγκέντρωση της σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών το οποίο θα συνδέει το Εθνικό Κτηματολόγιο με κάθε γεωχωρική πληροφορία που διαθέτει το κράτος.

 

Καταλαβαίνετε ότι οι εφαρμογές που μπορούν να προκύψουν από αυτό το εργαλείο είναι πολλές, χρήσιμες και αφορούν διαφορετικά πεδία. Ένα από αυτά νομίζω ότι θα μας αναλύσει στην συνέχει και ο ΣΕΜΠΧΠΑ. Άλλη εφαρμογή θα μπορούσε να είναι ο υπολογισμός των αντικειμενικών αξιών, οι οποίοι συνδέονται με τουλάχιστον 20 φόρους. Είμαι σίγουρος ότι σε επόμενες ημερίδες μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές που αφορούν ακόμα την Υγεία, την Ασφάλιση, την Διαχείριση των Πόλεων, την Γεωπονία κλπ.

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνάδελφο Τσακούμη για την πρόσκληση. Ο Γιώργος έχει βοηθήσει πολύ τον ΠΣΔΑΤΜ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Μπίλια και αναμένουμε ακόμα πιο στενή συνεργασία με τον ΠΣΔΑΤΜ και τον ΣΔΑΤΜΒΕ. Για ότι χρειαστείτε, είμαστε στην διάθεση σας.

 

Σας ευχαριστώ.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top