ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

 

 Αρ. Πρωτ.: 231

Αθήνα 14/04/2016

 Από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα, υπάρχει μια διαδικασία συζήτησης για το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των ειδικοτήτων των μηχανικών και για τη σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων,  όπως ορίζει ο Νόμος  4254/2014. Σε αυτή τη συζήτηση από την πρώτη ημέρα ο ΠΣΔΑΤΜ συμμετείχε ενεργά, με καλή πίστη, διάθεση συνεργασίας και κοινής αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων. Οι θέσεις μας ήταν τεκμηριωμένες, αιτιολογημένες, σε επιστημονική, ορθολογική και δεοντολογική βάση και πάντα στο πλαίσιο του Ν.4254/2014, της απόφασης της ΔΕ του ΤΕΕ Γ202/Σ25/2014, καθώς και στο αντικείμενο, το ρόλο, τους στόχους, την ιστορική διαδρομή και εξέλιξη, τη δομή, τα προγράμματα σπουδών, το περιεχόμενο σπουδών, τις κατευθύνσεις, τους τομείς κτλ. των σχολών Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών και των άλλων όμορων σχολών.

 

Το τελευταίο διάστημα, από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, με άγνωστους συντάκτες και κάτω από άγνωστες διαδικασίες, άρχισαν να εμφανίζονται με συχνότητα περίπου ένα κάθε μήνα, σχέδια ΠΔ για τον καθορισμό του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος της κάθε ειδικότητας. Σε κάθε σχέδιο καταθέταμε, ως ΠΣΔΑΤΜ, τις θέσεις, τις παρατηρήσεις, τις διορθώσεις και τις αντιρρήσεις μας. Πάντοτε τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα. Κάθε φορά συναντούσαμε ένα πλέγμα αδιαφορίας για τις απόψεις μας, άρνησης ενσωμάτωσης στα σχέδια των θέσεων μας, χωρίς καμία αιτιολογία. Και το σημαντικότερο, μια μεθοδευμένη προσπάθεια να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει σήμερα, η πρόσβαση άλλων ειδικοτήτων, στο αντικείμενο του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού και ιδιαίτερα στο τοπογραφικό αντικείμενο. Χωρίς αυτό να προκύπτει από κανένα αληθινό και υπαρκτό στοιχείο, που να αποκαλύπτει την ύπαρξη γνωστικού αντικειμένου σπουδών των ειδικοτήτων αυτών, έστω και σε περιορισμένη έκταση.

Στις 01.03.2016 το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, έστειλε ανοικτή επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ συν. Γ. Στασινό, στην οποία κατέγραφε με σαφήνεια όλα τα προβλήματα, που είχαν παρουσιαστεί κατά την διαδικασία επεξεργασίας των ΠΔ, με την αγνόηση της δεοντολογίας, του γνωστικού αντικειμένου, των σπουδών, τις ατεκμηρίωτες θέσεις και την προσπάθεια να γυρίσουμε στο πλαίσιο του Ν.4663/1930, ο οποίος καταργήθηκε με το Ν.4254/2014.

Την Τρίτη 12.04.2016 και μετά από ενάμιση μήνα κενού και αδράνειας, το μεσημέρι ειδοποίησαν τον Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. για συνάντηση των εκπροσώπων των συλλόγων την Τετάρτη 13.04.2016 στις 5 μ.μ., χωρίς  καμία εισήγηση ή σχέδιο ΠΔ. Την τελευταία έκδοση σχεδίου ΠΔ και μάλιστα σε στάδιο, όπου είχε ολοκληρωθεί και η νομική επεξεργασία, την πήραμε λίγο πριν την συνεδρίαση.

Η διαδικασία συζήτησης ξεκίνησε με μια εισαγωγή από το υπεύθυνο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής  του ΤΕΕ, με μια τοποθέτηση γεμάτη ασάφειες, αντιφάσεις και υπεκφυγές. Επαναλήφθηκε η ίδια συζήτηση που έχει γίνει εδώ και τρεις μήνες, χωρίς καμία αναφορά γιατί οι θέσεις των φορέων δεν ενσωματώνονται στο σχέδιο ΠΔ, πως έχει προκύψει η νομική επεξεργασία, αφού δεν έχουμε καταλήξει κτλ.

Αμέσως πήρε το λόγο ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. συν. Μ. Καλογιαννάκης και απαρίθμησε όλες τις ελλείψεις, τις ασάφειες, τα προβλήματα στη διαδικασία επεξεργασίας του σχεδίου του ΠΔ, αλλά και την αντίθεση, τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις του συλλόγου μας. Τα άρθρα του νέου σχεδίου ΠΔ που κατατέθηκε, δεν έχουν καμία σχέση και αναφορά με τις βασικές αρχές του Ν.4254/2014. Ούτε με τις βασικές αρχές των αποφάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ. Και επομένως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει οι συντάκτες του σχεδίου να αιτιολογήσουν και να αναλύσουν, ποιες αρχές ακολούθησαν. Υπάρχει κατεύθυνση το ΤΕΕ να αλλάξει χαρακτήρα και να εκφράζει ή να εκπροσωπεί ορισμένες μόνο ειδικότητες; Αν ισχύει αυτό ας ειπωθεί. Το σχέδιο ΠΔ που έχετε καταλήξει υπάρχει σχεδιασμός να προωθηθεί χωρίς καμία έγκριση ή υπάρχει μέριμνα να εξεταστεί και να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ, τη Δ.Ε. και την Αντιπροσωπεία. Αν δεν υπάρχει η προοπτική να εγκριθεί, τότε δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Η πρόταση που κατατέθηκε έχει πέρα από όλα τα άλλα και κάκιστη δομή και διάρθρωση. Αν κάποιος την συγκρίνει με την πρόταση Κυριτσάκη, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως είχε διαμορφωθεί στις αρχές του 2015, θα βγάλει συμπεράσματα, καθόλου κολακευτικά για τις δυνατότητες παραγωγής αξιόπιστων θέσεων, στα πλαίσια του ΤΕΕ. Υπάρχουν άρθρα που συγκρούονται μεταξύ τους, δεν ακολουθούνται οι ίδιες βασικές αρχές στη σύνταξή τους και υπάρχουν ελλείψεις και ασάφειες σε αναφορές για σημαντικά ζητήματα, όπως γνωστικό αντικείμενο, περιεχόμενο σπουδών, αιτιολόγηση των επιλογών κτλ.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι ενώ έχουμε συναντήσει προσχηματικό διάλογο συχνά στα Υπουργεία, τώρα χωρίς να το περιμένουμε γίνεται αυτό και στο ΤΕΕ. Όλες οι θέσεις και οι απόψεις που έχουμε στείλει δεν έχουν ληφθεί υπόψη και κάθε σχέδιο που έρχεται είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Δεν υπάρχει σεβασμός της γνώμης μας και των μελών μας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να νομιμοποιήσουμε καμία διαδικασία, καθώς και να εμφανιστεί, ότι όλα γίνανε με τρόπο δημοκρατικό, ορθολογικό και δεοντολογικό. Η ευθύνη σε αυτή τη φάση θεωρούμε ότι βαρύνει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, που είχαν την ευθύνη της συζήτησης και του συντονισμού των εκπροσώπων των ειδικοτήτων. Την 01.03.2016 είχαμε ενημερώσει τον πρόεδρο του ΤΕΕ και τα μέλη της Δ.Ε. με ανοικτή επιστολή, όπου του επισημαίναμε τα προβλήματα, αλλά δεν υπήρξε καμία απάντηση, ούτε πάρθηκε κάποιο μέτρο προς τη θετική κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργία αυτής της διαδικασίας μέχρι σήμερα. Πρέπει μετά από ένα εξάμηνο άκαρπων διαδικασιών, που οδήγησαν σε αδιέξοδα και αρνητικές καταστάσεις, να παρθούν μέτρα για τη ριζική αλλαγή όλων των παραμέτρων και τον επανασχεδιασμό της όλης προσπάθειας.

Στη βάση όλων των παραπάνω είμαστε υποχρεωμένοι σεβόμενοι τον εαυτό μας και τα μέλη του συλλόγου μας, να αποχωρήσουμε από την προσχηματική, αδιέξοδη και έωλη αυτή διαδικασία και συζήτηση. 

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετική λειτουργία και εφόσον υπεύθυνα από τη διοίκηση του ΤΕΕ δοθούν κατευθύνσεις στη βάση της λογικής, της δεοντολογίας και της συναδελφικότητας θα είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να συμμετάσχουμε και να συνεισφέρουμε. Σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδιαίτερα εάν γίνουν ενέργειες, οι οποίες θα παραβιάζουν νόμους και διατάξεις, ενώ θα απαξιώνουν τις σχολές, τις σπουδές, τις γνώσεις και την άσκηση του επαγγέλματος μας, θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο που διαθέτουμε,  σε όλα τα επίπεδα, συνδικαλιστικό, κινηματικό, ακαδημαϊκό, επιστημονικό και νομικό.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top