ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων κ. Γκανούλη

 

Αθήνα, 10/6/2016

 

Από αριστερά: κ. Καλογιαννάκης (Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ), κ. Γκανούλης (Ειδικός Γραμματέας Υδάτων),

κ. Μαχικάς (Ειδ. Γραμματέας ΠΣΔΑΤΜ, πρώην Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ)

 

Χθες, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ συναντήθηκε με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων κ. Ιάκωβο Γκανούλη. Αφορμή της συνάντησης αυτής ήταν το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (KYA) με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης και της υδραυλικής μελέτης για την προσωρινή οριοθέτηση – Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης». Στο Άρθρο 7 του ανωτέρω Σχεδίου υπήρχε η αναφορά:  «Οι Υδραυλικές και Υδρολογικές μελέτες τόσο για δημόσια έργα όσο και για ιδιωτικά, εκπονούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ.696/74, (Α’ 301) όπως εκάστοτε ισχύει, και υπογράφονται από μελετητές, που κατέχουν μελετητικά πτυχία στις αντίστοιχες κατηγορίες (13 και 20) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

 

 

Ο κ. Γκανούλης μας διαβεβαίωσε ότι οι Υδραυλικές και Υδρολογικές μελέτες τόσο για δημόσια, όσο και για ιδιωτικά έργα θα συνεχίσουν να εκπονούνται μόνο από όσους κατέχουν μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 13, ενώ μας κάλεσε να συμμετάσχουμε σε συνάντηση εργασίας για το τελικό σχέδιο της ΚΥΑ.

 

Επιπρόσθετα, στη συνάντηση μάς δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε για τις αλλαγές που απαιτούνται στον ν. 4258/2014 («Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις») ώστε να επιταχυνθεί ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριοθέτησης ρεμάτων.

 

Το τρίτο ζήτημα που αναπτύχθηκε αφορούσε στην πρόσφατη προκήρυξη για την «Επικαιροποίηση Σχεδίων Διαχείριση των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων» όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης όπου απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση του. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες κατανοήσαν την αναφορά μας και δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει διόρθωση σε μελλοντικές προκηρύξεις.

 

Ως διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων για την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημα μας για συνάντηση, αλλά και την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε. Ευελπιστούμε στη μελλοντική καλή συνεργασία και σε επόμενα ζητήματα που θα προκύψουν και δεσμευόμαστε ότι θα ανταποκριθούμε στον ρόλο μας ως επιστημονικός και επαγγελματικός σύλλογος μηχανικών.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top