Η κυβέρνηση χελώνα

  • Γιατί δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία χαρακτηρισμού του οδικού δικτύου, η οποία απαιτείται για να εκδοθεί ή όχι η οικοδομική άδεια για αυτά τα αγροτεμάχια.
  • Γιατί οι αντιρρήσεις των δασικών χαρτών δεν έχουν εξεταστεί, ακόμα και αν κάποιες έχουν κατατεθεί από το 2017. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί ιδιοκτήτες να έχουν εγκλωβιστεί.
  • Γιατί η οριοθέτηση των οικισμών δεν έχει ξεκινήσει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτησίες σε αυτούς να θεωρούνται εκτός σχεδίου ή οικισμού, και να αδύνατη η έκδοση οικοδομικής άδειας. Η καθυστέρηση οριοθέτησής τους και η ταυτόχρονη εφαρμογή της απαγόρευσης δόμησης σε αγροτεμάχια κάτω από 4 στρέμματα διογκώνει το πρόβλημα.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top