• Η υποχρεωτική χρήση διαμεσολαβητή για τις ενστάσεις. Η οικονομική επιβάρυνση του πολίτη είναι ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη είναι και η μείωσης της ποιότητας του έργου με την εμπλοκή ενός επαγγελματία που απλά δεν το γνωρίζει, με μόνο στόχο να συμφωνήσουν οι “αντιμαχόμενες” πλευρές, αγνοώντας για την λύση που θα δοθεί και τι θα επιφέρει.
  • Η στελέχωση των επιτροπών των ενστάσεων από επαγγελματίες που και πάλι δεν γνωρίζουν το έργο. Καλώς ή κακώς, η εμπλοκή πολιτικών μηχανικων, που δεν έχουν καν διδαχθεί το Κτηματολόγιο, θυμίζει την χρήση δερματολόγων στις ΜΕΘ. Τα κριτήρια όσων αποφασίζουν για μια ένσταση δεν θα πρέπει να είναι τόσο “ελαφρά τη καρδία”.
 
 
 
 
 
 
 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top