Αθήνα, 28.08.2020 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   031

 

Προς:   κ. Βασίλειο Γκίζα, Δήμαρχο Ναυπακτίας

 

Κοινοποίηση: κ. Θανάση Μηνόπουλος, Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών, Δήμου  

Ναυπακτίας

κα. Κωνσταντίνα Γιαννίκα, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρώπινου Δυναμικού, Δήμου Ναυπακτίας

 

Θέμα:   Παρέμβαση για την Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Δήμου Ναυπακτίας

 

Αξιότιμε Δήμαρχε,

Με την επιστολή μας αυτή, θα θέλαμε να συμβάλουμε στην επικείμενη Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Δήμου Ναυπακτίας, για την οποία μας ενημέρωσαν μέλη του συλλόγου μας.

Κατά την διαδικασία της σύνταξης, διαβούλευσης και κατάθεσης προς έγκρισης στα αρμόδια όργανα της εν λόγω τροποποίησης, σας ενημερώνουμε ώστε να λάβετε γνώση για τις αρμοδιότητες των θέσεων για τις οποίες θα μπορούσε να αναλάβει ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόσφατο ΠΔ 99/2018, όπου περιγράφονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας, τα μέλη μας έχουν την επιστημονική κατάρτιση και τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να προΐστανται στις:

  1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  2. Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
  3. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
  4. Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας και Σχεδίου Πόλης
  5. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  6. Τμήμα Τεχνικών Έργων, Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφοράς

Όπως γνωρίζετε  για την επιλογή των προϊσταμένων εφαρμόζεται το προβάδισμα μεταξύ των κλάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή ο κλάδος ΠΕ προηγείται του κλάδου ΤΕ, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η μη εφαρμογή των παραπάνω, εύκολα μπορεί να ερμηνευτεί από οποιοδήποτε, ως αποκλεισμός του επιστημονικού κλάδου μας και δίνει το δικαίωμα σε κάθε μέλος μας, να καταθέσει ένσταση, κάνοντας χρήση του ισχύοντος νομικού πλαισίου καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

Ευελπιστώντας ότι θα λάβετε υπόψη σας την παρέμβαση μας, ευχόμαστε ο νέος Εσωτερικός Οργανισμός του Δήμου Ναυπακτίας, να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η διοίκησης σας.

Άλλωστε, η παρέμβαση μας έγινε με αυτό τον σκοπό, διότι σε κάθε θέση ευθύνης απαιτούνται και οι αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις που απορρέουν από την συνάφεια των σπουδών κάθε επιστημονικού κλάδου, ώστε να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που του αναθέτει η εκάστοτε διοίκηση.

 

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Ειδ. Γραμματέας

Νίκος Ζαρκαδούλας

       

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top