Αθήνα, 28.08.2020 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   030

 

Προς:   κ. Γρηγόρη Γρηγοριάδη, Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΔΜ

Μέλη της Ομάδας Εργασίας του υπό διαβούλευση ΟΕΥ της ΠΔΜ

 

Κοινοποίηση: κ. Γεώργιο Κασαπίδη, Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας

κ. Πρόεδρο και Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ   

 

Θέμα:   Παρέμβαση στην δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020)

 

Αξιότιμε Κύριε Εκτελεστικέ Γραμματέα,

Με την επιστολή μας αυτή, θα θέλαμε να λάβουμε μέρος στην δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο λόγος της παρέμβασης μας είναι οι έντονες διαμαρτυρίες συναδέλφων μας για τα άρθρα 55, 38 και 39 του προτεινόμενου ΟΕΥ.

Πιο συγκεκριμένα:

  • η προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικοί ΑΚ2, ΑΚ2.2 και ΑΚ3.5) των ειδικοτήτων ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων) και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Αφορά στις θέσεις των Προϊσταμένων Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών του υπό διαβούλευση Σχεδίου ΟΕΥ ΠΔΜ, και στις υπηρεσίες Διεύθυνση Πολιτικής Γης, το τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού και τα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού των Δ/νσεων Α.Ο.Κ. των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
  • η μη προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικός ΑΚ. 3 και ΑΚ3.4) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών). Αφορά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ και στο Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων.
  • η προσθήκη στα άρθρα 39 και 55 (Κωδικός ΑΚ3.5) του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Η αναφορά είναι λανθασμένη, μιας και αντίστοιχο τμήμα υπάρχει στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης.
  • Η μη προσθήκη στο άρθρο 38 Υποδιευθύνσεων των ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας με ένα Τμήμα Τοπογραφίας και ένα Τμήμα Εποικισμού & Αναδασμού με τοπική αρμοδιότητα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα και αυτοτελή λειτουργία.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές ή μη προσθήκες στο προτεινόμενο ΟΕΥ, θίγουν τα δικαιώματα των μελών μας, ενώ η προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικοί ΑΚ2, ΑΚ2.2 και  ΑΚ3.5) δεν έχει καμία συσχέτιση με τα επαγγελματικά δικαιώματα του επιστημονικού κλάδου των Γεωπόνων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο καθορισμού τους.

Η περιγραφή του επιχειρησιακού σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του προτεινόμενου ΟΕΥ, δεν αφορούν καμία πτυχή του επιστημονικού πεδίου του Γεωπόνου, αντιθέτως περιγράφει αρμοδιότητες που αφορούν το επιστημονικό πεδίο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

Όσον αφορά την μη προσθήκη στο άρθρο 55 (Κωδικός ΑΚ. 3 και ΑΚ3.4) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών), θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018, στο επάγγελμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, εντάσσονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να προτείνουμε και την αύξηση των οργανικών θέσεων Μηχανικών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, λόγω των αυξημένων αναγκών εξαιτίας της σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, της αυξημένης ζήτησης εκτέλεσης αναδασμών και της κατά χρήση παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στα αιτήματα των πολιτών, αλλά και στις απαιτητικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης.

Ευελπιστώντας ότι, το αίτημα για τις απαιτούμενες αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω θα γίνει δεκτό, ευχόμαστε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η διοίκησης της Περιφέρειας.

Άλλωστε, η παρέμβαση μας έγινε και με αυτό τον σκοπό, διότι σε κάθε θέση ευθύνης απαιτούνται και οι αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις που απορρέουν από την συνάφεια των σπουδών κάθε επιστημονικού κλάδου, ώστε να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που του αναθέτει η εκάστοτε διοίκηση.

 

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Ειδ. Γραμματέας

Νίκος Ζαρκαδούλας

       

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top