Μετά την δημοσίευση της επιστολής του ΠΣΔΑΤΜ για την πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία, μας γνωστοποιήθηκε εσωτερική έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αριθ. πρωτ. 17596οικ/28.04.2020 προς τους προισταμένους των υποθηκοφυλακείων της χώρας, με κοινοποίηση στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα των βιβλίων επιτρέπεται στους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τους δικαστικούς επιμελητές, οι δε πολίτες να προσέρχονται μόνο για την κατάθεση εγγράφων και την παραλαβή πιστοποιητικών, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020 (Β' 1587), η οποία έχει παραταθεί έως και τις 31.05.2020 (ΦΕΚ 1848/Β/14-5-2020).

Επομένως μέχρι να λήξει η ισχύς της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020 (Β' 1587), η έρευνα των βιβλίων επιτρέπεται στους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τους δικαστικούς επιμελητές. Μετά την λήξη, ισχύει στο ακέραιο η ελεύθερη πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία, όπως αναφέρεται στην επιστολή του ΠΣΔΑΤΜ.

Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αριθ. πρωτ. 17596οικ/28.04.2020

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top