Αθήνα, 19.05.2020 

                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 23

Προς: κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

 

Θέμα:   Προσθήκη των πτυχιούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών μεταξύ των δικαιούχων συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Ανθυποπυραγών  της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

μετά από την ενημέρωση μελών μας, διαπιστώσαμε ότι στις κατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δεν περιλαμβάνονται οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, ενώ περιλαμβάνονται Ναυπηγοί, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής και Χημικοί.

 

Η σημαντική αυτή παράλειψη οφείλεται στο ότι η Σχολή των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 127/2016 (ΦΕΚ Α’226/2016), που ορίζει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα που μπορούν να μετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις.

 

Το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά το έργο και την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω και των τεχνολογικών δυνατοτήτων που αναπτύσσονται, ενδεικτικά, στον τομέα της Κλασσικής Γεωδαισίας, της Δορυφορικής Γεωδαισίας, της Γεωπληροφορικής, της Διαχείρισης Χωρικών πληροφοριών, της Τηλεπισκόπησης, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος, της Διαχείρισης Γης και της Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Για τον λόγο αυτό, σας ζητούμε την τροποποίηση του 127/2016 (ΦΕΚ Α’226/2016) και την τροποποίηση των αντίστοιχων νόμων, ώστε να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στον κατάλογο των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής στις κατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 

Με εκτίμηση

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Ειδ. Γραμματέας

Νίκος Ζαρκαδούλας

       

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top