Αθήνα, 23.03.17 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 062

  

Προς:    κ.  Χρ. Σπίρτζη, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

          Ταχ. Δ/νση:  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  

          Ταχ. Κώδικας:  101 91, Παπάγου

          Τηλέφωνο: 210 650 8852, 8825, 8020  fax : 210 6508085

          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

Θέμα:    Απαράδεκτος αποκλεισμός των Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Αξιότιμε Υπουργέ,

 

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.


 

Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί  έχουν όλες τις γνώσεις και το υπόβαθρο με μεγάλο αριθμό αντίστοιχων μαθημάτων στις σχολές τους αλλά και από το θεσμοθετημένο επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο τους, στους τομείς των οδικών υποδομών, των υδραυλικών έργων, των κατασκευών και οικοδομικών έργων, ώστε να μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στο σύνολο των Διευθύνσεων ή των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου.

 

Εξάλλου διαχρονικά η πολιτεία αναγνωρίζει τις δυνατότητες των διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στα πιο πάνω αντικείμενα, χορηγώντας τους μέσω της  Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15), μελετητικά ή εργοληπτικά πτυχία.

 

Μια τέτοια ενέργεια, να εξαιρούνται οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι  Τοπογράφοι Μηχανικοί από την δυνατότητα, προαγωγής τους σε θέσεις ευθύνης του υπουργείου θα ήταν πέρα από αδικαιολόγητη και αναιτιολόγητη και άδικη, αβάσιμη και καταχρηστική, και θα έθιγε τόσο τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα και την δυνατότητα απασχόλησης των Αγρονόμων & Τοπογράφων  Μηχανικών  όσο και την ίδια την δομή της δημόσιας διοίκησης και του θεσμού του δημοσίου υπαλλήλου.

 

Για αυτό σας ζητάμε να μην αποκλείονται οι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί  από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως εκ τούτου ζητούμε την διόρθωσή του οργανογράμματος και την συμπλήρωσή του και με την ειδικότητα των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών.

 

Συγκεκριμένα ζητούμε να συμπεριληφθεί η ειδικότητα του ΠΕ Αγρονόμου, Τοπογράφου Μηχανικού (άρθρο 77):

 

 1. Στις θέσεις ευθύνης των Γενικών Διευθύνσεων :
  • Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών (παρ.18),
  • Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (παρ.25) και
  • Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (παρ.36),

 

 1. στις θέσεις ευθύνης των Διευθύνσεων και των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ):
  • Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (παρ.20),
  • Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (παρ.21),
  • Διεύθυνση Αεροδρομίων (παρ.22),
  • Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (παρ.26),
  • Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (παρ.27),
  • Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (παρ.28),
  • Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (παρ.29),
  • Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (παρ.37),
  • ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (παρ.38),
  • ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (παρ.39),
  • ΕΥΔΕ Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (παρ.39).

 

 1. στη θέση ευθύνης του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού της Δ/σης Κτηριακών Υποδομών (παρ.29.α), όπως προτείνεται και σε όλα αντίστοιχα τμήματα των διευθύνσεων και των ΕΥΔΕ του Υπουργείου.

 

 1. να διαγραφεί η ειδικότητα ΠΕ Νομικών από την παρ. 34 του άρθρου 77: Προϊσταμένος Δ/σης και Υποδιεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής.

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 

 

Κοινοποίηση

1.     κ. Γεώργιο Δέδε, Γενικός Γραμματέας Υποδομών

2.     κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο Τ.Ε.Ε.

3.     Περιφερειακά, Τοπικά Τμήματα & Συλλόγους Α.Τ.Μ.

4.     κ. Παναγιώτη Μούζιο, Πρόεδρο Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

Η επιστολή

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top