ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την συνάντηση με την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ

 

Αθήνα, 14/6/2016

 

Χθες, Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 η Διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ ΑΕ κ. Νάκο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Κλωνάρη.

Τα θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν ήταν:

  1. Απόσυρση εσωτερικού σημειώματος – οδηγίας (29.09.2014) του πρώην Αντιπροέδρου της ΕΚΧΑ ΑΕ κ. Ζυγούρη σχετικά με την δυνατότητα υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων για χωρικές μεταβολές, από μη έχοντες το δικαίωμα.
  2. Χρήση HEPOS: διευκόλυνση πρόσβασης των συναδέλφων με πιο ελκυστική τιμολογιακή πολιτική και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών (GLONASS)
  3. Δυνατότητα Ηλεκτρονικής παραγγελία αεροφωτογραφιών του αρχείου του πρώην ΟΚΧΕ
  4. Διαπιστευμένος Μηχανικός
  5. Απρόσκοπτη Πρόσβαση στα Κτηματολογικά γραφεία
  6. Ηλεκτρονική υπογραφή τοπογραφικών μελετών για δικαιοπραξίες
  7. Δασικοί χάρτες
  8. Χάραξη αιγιαλού και παραλίας
  9. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, η μετά την ολοκλήρωση εποχή και η εξαγωγή τεχνογνωσίας

Όσον αφορά στο εσωτερικό σημείωμα του κ. Ζυγούρη, η απάντηση ήταν ότι μετά και την απόφαση 267 του ΣΤΕ του 2016, έχει δρομολογηθεί η διαδικασία απόσυρσης του και μένουν μόνο οι νομικοτεχνικής φύσεως διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Από την πλευρά μας τονίσαμε πόσο σημαντική είναι η ενέργεια αυτή ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ορθή απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

 

Η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ πρότεινε την μείωση των χρεώσεων και την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της υπηρεσίας HEPOS με την διαβάθμιση της χρέωσης με βάση την χρήση της υπηρεσίας. Επιπλέον συζητήθηκε η αναβάθμιση της υπηρεσίας με το σύστημα GLONASS και σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ εκκρεμούν να λυθούν κάποια τεχνικά ζητήματα, ενώ πιστεύουν ότι μέχρι το τέλους του χρόνου θα έχει διευθετηθεί.

 

Για το ζήτημα της ηλεκτρονικής παραγγελίας αεροφωτογραφίων από το αρχείο του πρώην ΟΚΧΕ, αναφέραμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην παραγγελία του υλικού, ιδιαίτερα για την περιφέρεια, και η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, κατόπιν πρότασης του συλλόγου, δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει μια άμεση λύση, πριν την ολοκληρωμένη που έχουν σχεδιάσει και είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση της.

 

Κατά την συνάντηση τέθηκαν τα προβλήματα της πρόσβασης των συναδέλφων  σε ορισμένα κτηματολογικά γραφεία. Η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ μας ενημέρωσε ότι είναι σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν στα κτηματολογικά γραφεία. Ήδη, στα «έμμισθα» κτηματολογικά γραφεία υπάρχει παρουσία μηχανικού ή γίνεται προσπάθεια να στελεχωθούν. Από την πλευρά μας τονίστηκε η ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης των μηχανικών από τα κτηματολογικά γραφεία.

 

Το τελευταίο ζήτημα που τέθηκε ήταν η πορεία της ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, η μετά την ολοκλήρωση του εποχή και η εξαγωγή της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια και από την πλευρά των μελετητών, αλλά και από την πλευρά της ΕΚΧΑ ΑΕ. Μετά την ενημέρωση που μας έγινε για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου, υπήρξε εκτενής συζήτηση για την μετεξέλιξη του και την εξαγωγή της τεχνογνωσίας. Οι απόψεις της διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ και της ΕΚΧΑ ΑΕ βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο, ενώ συμφωνήθηκε η έναρξη συζητήσεων για το σχεδιασμό των κινήσεων που πρέπει να γίνουν.

 

Τέλος, η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ μας ενημέρωσε για τις εξελίξεις όσον αφορά στους δασικούς χάρτες, την χάραξη αιγιαλού και παραλίας, την ηλεκτρονική υπογραφή στις τοπογραφικές μελέτες για δικαιοπραξίες και τον διαπιστευμένο μηχανικό. Από την πλευρά μας εκφράσαμε την ανάγκη σχεδιασμού της επόμενης μέρας του κτηματολογίου με την συμμετοχή του συλλόγου μας στον καθορισμό του.

 

Ως διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ ευελπιστούμε στην συνέχεια της εποικοδομητικής συζήτησης που έγινε και αναμένουμε οι δεσμεύσεις της διοίκησης της ΕΚΧΑ ΑΕ να γίνουν σύντομα πράξη.

 

Δελτίο Τύπου για την συνάντηση με την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ   

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top