Μείωση του τέλους αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες
 
 
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση  που υπογράφουν ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, μειώνονται περαιτέρω τα τέλη αντιρρήσεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να υποβάλουν αντίρρηση, σε περίπτωση που διαφωνούν με την εκτίμηση της θεματικής αποτύπωσης του δασικού χάρτη της περιοχής τους.
 
Υπενθυμίζεται, ότι τα τέλη αντιρρήσεων, από τον Νοέμβριο 2016, είναι ήδη μειωμένα κατά 10%, σε σχέση την αντίστοιχη ΚΥΑ που είχε εκδοθεί το 2014. Η  νέα ΚΥΑ προβλέπει την περαιτέρω μείωση των τελών, ειδικά για τους πολίτες που κατέχουν μικρές εκτάσεις, καθώς επίσης και τη διαίρεση της κατηγορίας από 5 έως 20 στρέμματα, σε δύο κατηγορίες, από 5 έως 10 στρέμματα και από 10 έως 20 στρέμματα.
 
Σύμφωνα με την νέα κατανομή, οι μειώσεις των τελών στις χαμηλές κατηγορίες φτάνουν έως και 60%, ενώ στην ανώτερη κατηγορία η μείωση είναι 7%, όπως φαίνονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα:
 
 
Κλάση έκτασης
Προηγούμενα ποσά
Νέα ποσά
α) <=100 m2
20 €
10 €
β) <= 1.000 m2
45 €
40 €
γ) >1.000 m2&<= 5.000 m2
135 €
90 €
δ) >5.000 m2&<= 10.000 m2
450 €
180 €
ε) >10.000 m2&<= 20.000 m2
450 €
350 €
στ) >20.000 m2&<= 100.000 m2
900 €
700 €
ζ) >100.000 m2&<= 300.000 m2
1.800 €
1.400 €
η) >300.000 m2
3.600 €
3.300 €
 
 
Ταυτόχρονα, υπάρχουν ήδη πέντε περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται από την καταβολή τέλους αντιρρήσεων, όπως είναι:
 
·        οι περιπτώσεις περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των ρυμοτομικών σχεδίων,
·        οι περιοχές που φαίνονται ως δασικές το 1945, αλλά περιλαμβάνονται στον εποικισμό,
·        οι περιοχές που φαίνονται είτε το 1945, είτε τώρα, ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις και περιλαμβάνονται στον εποικισμό,
·        οι περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και
·        οι  περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.
Η ανάρτηση και  η κύρωση  των δασικών χαρτών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΝ και ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την αειφορική ανάπτυξη της χώρας.
 
Εξάλλου, κατά την πρόσφατη συνάντηση του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, με τα ανώτατα στελέχη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατέστη σαφές ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι η στενότερη συνεργασία των δύο μερών, προκειμένου να καταγράφονται άμεσα τα προβλήματα που ανακύπτουν και να δίνονται απαντήσεις και λύσεις, προς τις υπηρεσίες  και προς  και τους πολίτες.
 
Ο ήδη αυξημένος χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων, κατά 15 ημέρες, δηλαδή από τις 45 στις 60 ημέρες, η ενίσχυση των Σημείων Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), η αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, καθώς και οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τον αγροτικό κόσμο στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η δε περαιτέρω μείωση των τελών αντίρρησης, με βάση την νέα ΚΥΑ, επιτρέπει σε περισσότερους πολίτες να υποβάλλουν αντιρρήσεις, προλαμβάνοντας οποιαδήποτε κοινωνική αδικία.
 
 
 
 
 
 
Σημ.:  Η ΚΥΑ έχει υπογραφεί και έχει σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

24.01.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

 

Με το παρόν εκφράζουμε την ανησυχία μας, σχετικά με την πορεία του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου της Χώρας, το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί εδώ και δεκαετίες όραμα και στόχο για πολλούς.

Τον Ιούλιο του 2013 μετά την ψήφιση του ν. 4164/13 καταργήθηκε, ο Δημόσιος Οργανισμός, ΟΚΧΕ και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην ΕΚΧΑ ΑΕ (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ), η στελέχωση της οποίας είχε γίνει με εξειδικευμένο κυρίως, επιστημονικό προσωπικό, προερχόμενο από τον ιδιωτικό τομέα. Η ίδρυσή της δε, το έτος 1996, έγινε με αποκλειστικό σκοπό την απεμπλοκή από δομές και δυσλειτουργίες του δημοσίου τομέα, αφού ένας Δημόσιος Οργανισμός  λόγω της έλλειψης ευελιξίας στη λειτουργία του, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης ενός  Έργου τέτοιου μεγέθους. Μετά την υπαγωγή όμως, της εταιρείας στις ΔΕΚΟ παρατηρείται πλέον σταδιακή και ολοένα αυξανόμενη απαξίωση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και του Έργου του Εθνικού Κτηματολογίου, διότι επήλθε  διόγκωση της γραφειοκρατίας και όλων των χαρακτηριστικών και αγκυλώσεων του Δημοσίου, που σε συνδυασμό με την έλλειψη του απαιτούμενου επιστημονικού προσωπικού ενέχει τον κίνδυνο να την καταστήσει αναποτελεσματική.

Σήμερα, 20 χρόνια μετά την έναρξη του Έργου του Εθνικού Κτηματολογίου και παρότι έχει περάσει κατά καιρούς -με το αζημίωτο και χωρίς αποτέλεσμα-, τεχνική βοήθεια, πότε ονομαζόμενη ως «Experts», πότε ως «Task Force» και πότε ως «PMO», σήμερα ξανα-βιώνεται το ίδιο έργο με τη μορφή της «Παγκόσμιας Τράπεζας»  και προωθείται χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό η δημιουργία ενός «νέου ενοποιημένου» φορέα του Δημοσίου ο οποίος και θα αναλάβει την ολοκλήρωση και τήρησή του.

Το μόνο που έχει ανακοινωθεί από το αρμόδιο υπουργείο είναι ότι, ο νέος φορέας, παρά τις ανάγκες του Έργου σε εξειδικευμένο προσωπικό, θα κληθεί εν τη γενέσει του να απορροφήσει όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους των υποθηκοφυλακείων αλλά και τους εργαζομένους στην ΕΚΧΑ.

Μετά από μήνες διαβουλεύσεων των αρμοδίων και με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, διερωτάται κανείς σε μια τέτοια καθοριστική για το Έργο στιγμή, γιατί η εταιρεία μέσω της διοίκησής της δεν έχει καταθέσει ένα σχέδιο, αλλά ακολουθεί απαρέγκλιτα και με μυστικότητα, τις ειλημμένες και χωρίς σχεδιασμό αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, διερωτάται επίσης με ποιόν τρόπο και τι ανταλλάγματα σταμάτησε τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει από τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας μετά την πρόσφατη διαρροή των κειμένων της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Απαιτούμε από την Πολιτεία και τη σημερινή Κυβέρνηση, με γνώμονα ότι, σ’ αυτή τη δύσκολη για τον τόπο στιγμή το Έργο εκτελείται από το υστέρημα του ελληνικού λαού, να ασχοληθεί επί της ουσίας με τον σχεδιασμό του «φορέα» και να αναδείξει το Έργο ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά Έργα της Χώρας, που θα προσδώσουν πλείστα οφέλη καταρχήν στους πολίτες και κατ’ επέκταση στην ίδια την Χώρα και όχι ως μέσο πελατειακής πολιτικής.

Απαιτούμε από την Διοίκηση της εταιρείας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιτελέσει το καθήκον της απέναντι στο Έργο και τους εργαζομένους

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.», παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως άλλωστε και η πλειονότητα των πολιτών, αυτές τις δύσκολες για τη Χώρα ώρες, συνεχίζουν την προσπάθεια τους για την επίτευξη του στόχου τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από την άμεση υλοποίηση του Έργου ως έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Χώρας.

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΣΤΕΚ)

 

Δελτίο Τύπου ΕΣΤΕΚ για τις εξελίξεις στο Κτηματολόγιο

 

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τα "μπλοκάκια" από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μπορείτε να την δείτε εδώ.


 

Παράταση έως την 31η Μαρτίου 2017 για την καταβολή των εισφορών του β' εξαμήνου του 2016, έδωσε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ).


Η απόφαση

 

 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε τρίμηνη παράταση στην ισχύ της ρύθμισης για τα αυθαίρετα

Η ρύθμιση (Ν.4178/13) θα διατηρηθεί έως τις 8 Μαΐου.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top