Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

27ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Πέμπτη 22.04.2021 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

  1. Ενημερώσεις, ανακοινώσεις
  2. Ενημέρωση για τα οικονομικά
  3. Οργανωτικά θέματα 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ – Συγκρότηση Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
  4. Δασικοί χάρτες – Προτάσεις για τις επερχόμενες αλλαγές στην νομοθεσία

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top