Σύμφωνα με την επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ η προσφορά είναι η παρακάτω. Προσφορές αναμένονται από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα. 

 

"...1. Υπηρεσίες Αποδοχής Συναλλαγών με Κάρτες Πληρωμών

Η Προτεινόμενη Συνεργασία

Η Διεύθυνση Cards & e-Payments της Τράπεζας Πειραιώς κατόπιν διερεύνησης των αναγκών των Μηχανικών που είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε θέματα ηλεκτρονικών εισπράξεων, είναι στην ευχάριστη θέση να προτείνει τη παρακάτω λύση που κρίνεται ότι θα εξυπηρετήσουμε με τον πιο αποδοτικό τρόπο για την αποδοχή συναλλαγών με κάρτες.


Αναλυτική Παρουσίαση της Συνεργασίας Αποδοχή Συναλλαγών

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στους Μηχανικούς που είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τη δυνατότητα να δέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa & Mastercard (χρεωστικές , πιστωτικές ή προπληρωμένες) έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας.

Δυνατότητα Συναλλαγών με Δόσεις

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας επίσης έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών έως 12 δόσεις, με την μοναδική δυνατότητα στην Ελληνική αγορά να εισπράττετε το πρώτο κλάσμα των δόσεων την επόμενη μέρα από την συναλλαγή.

Τιμολόγηση Υπηρεσιών EFT/POS

Για κάθε είσπραξη της επιχείρησης που διενεργείται μέσω των EFT/ POS, η Τράπεζα Πειραιώς θα παρακρατά, προμήθεια η οποία ορίζεται ως ποσοστό ανά συναλλαγή.

 

Αναλυτικά Ποσοστιαία Χρέωση ανά συναλλαγή (%)

Κάρτες έκδοσης VISA και MASTERCARD της Τράπεζας Πειραιώς & των άλλων Τραπεζών: 1,00%

Εταιρικές Κάρτες VISA MASTERCARD έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς & άλλων Τραπεζών: 1,50%

CHINA UNION PAY (CHUP): 1,60%

 

Τιμολόγηση Τερματικών

Η χρέωση των ασύρματων τερματικών θα είναι είτε με μηνιαίο διαχειριστικό κόστος 14€ πλέον ΦΠΑ είτε εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 215€ πλέον ΦΠΑ.

Η χρέωση των ενσύρματων τερματικών θα είναι είτε με μηνιαίο διαχειριστικό κόστος 7,5€ πλέον ΦΠΑ είτε εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 99€ πλέον ΦΠΑ.

Διευκρινίσεις επί των Τιμολογήσεων

- Οι προμήθειες εφαρμόζονται ανά ολοκληρωμένη και επιτυχή συναλλαγή.

- Η παρούσα οικονομοτεχνική προσφορά δεσμεύει την Τράπεζα Πειραιώς για δυο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.

- Η συγκεκριμένη προσφορά, εφόσον γίνει αποδεκτή, θα ισχύει για αιτήσεις που θα γίνουν μέσα έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας ανεξαρτήτως την ημερομηνίας αποδοχής αυτής.

- Η τράπεζα διατηρεί την ευχέρεια της απόρριψης της αίτησης, εφόσον κρίνει η ίδια ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση και εγκατάσταση της υπηρεσίας EFT/POS.

- Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει την συγκεκριμένη προσφορά σε οποιαδήποτε χρονικό διάστημα για σοβαρό λόγο και εφόσον κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες της Χώρας μας και της αγοράς.

Διαδικασία και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει τα εξής βασικά διαδοχικά βήματα:

1. Αποδοχή της πρότασης

2. Κατάθεση σχετικού αιτήματος συνεργασίας για την χορήγηση τερματικού αποδοχής καρτών (EFT/POS) στο κατάστημα συνεργασίας.

3. Επεξεργασία Αιτήματος και τελική απάντηση

4. Εγκατάσταση τερματικού

O χρόνος υλοποίησης δεν ξεπερνά τις 15 ημέρες εφόσον υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις συνεργασίας και έχουν τακτοποιηθεί όλες οι πιθανές εκκρεμότητες.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top