Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών _______________

 • ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΣΔΑΤΜ - ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

  ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΣΔΑΤΜ - ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

  Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2015 19:19
 • ΤΕΥΧΟΣ 225 Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2015

  ΤΕΥΧΟΣ 225 Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2015

  Πέμπτη, 10 Δεκέμβριος 2015 14:44
 • Ενημέρωση μελών: Υπηρεσία αναζήτησης αεροφωτογραφιών από την ΕΚΧΑ

  Ενημέρωση μελών: Υπηρεσία αναζήτησης αεροφωτογραφιών από την ΕΚΧΑ

  Κυριακή, 06 Δεκέμβριος 2015 12:25
 • Ενημέρωση μελών: Ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

  Ενημέρωση μελών: Ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

  Πέμπτη, 22 Οκτώβριος 2015 17:22

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 & 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1η Ανακοίνωση
στην κατηγορία 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 & 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Αρχεία 4oυ Συνεδρίου

26

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΤΣΑΚΗΣ - Ένταξη διανομών Υπουργείου Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS Η περίπτωση του συνοικισμού.pptx 17.1 MB
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ - UAV και οι ακρίβειες των κοινών ψηφιακών μηχανών.pdf 2.4 MB
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - Διεύρυνση του αντικειμένου του τοπογράφου μηχανικού μέσα από την επέκταση του Κτηματολογίου στην 3η διάσταση.pptx 18.5 MB
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - UAVs στην φωτογραμμετρία και στην τηλεπισκόπηση - Οι νέες τάσεις.docx 2.1 MB
ΚΩΤΣΑΚΗΣ - Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού πλαισίου αναφοράς υψη.ppsx 2.5 MB
ΛΑΜΠΡΟΥ - Γεωδαιτικά συστήματα μέτρησης από απόσταση και η συμβολή τους στην επιστήμη του τοπογράφου μηχανικού.avi 36.6 MB
ΛΑΜΠΡΟΥ - Γεωδαιτικά συστήματα μέτρησης από απόσταση και η συμβολή τους στην επιστήμη του τοπογράφου μηχανικού.ppt 5.8 MB
ΠΑΝΤΑΖΗΣ - Γεωδαιτικές τεχνικές για την τρισδιάστατη απεικόνιση μη γεωμετρικών επιφανειών.ppt 2.5 MB
ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΚΡΑΤΗΡΑΣ - Γεωδαιτικές τεχνικές για την τρισδιάστατη απεικόνιση μη γεωμετρικών επιφανειών.avi 12.6 MB
ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Γεωδαιτικές τεχνικές για την τρισδιάστατη απεικόνιση μη γεωμετρικών επιφανειών.avi 25.1 MB
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΝΟΥ, ΖΑΧΑΡΗΣ - Αυτόματη επεξεργασία δεδομένων μόνιμων γεωδαιτικών σταθμών GNSS .pdf 11.0 MB
ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ, ΡΑΜΝΑΛΗΣ - Φωτογραμμετρικά γεωχωρικά προϊόντα από σύγχρονες πλατφόρμες αεροφωτ.pdf 981 kB
ΠΟΤΣΙΟΥ - Διεθνείς τάσεις στο αντικείμενο του τοπογράφου μηχανικού.ppt 7.5 MB
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ, ΣΠΑΤΑΛΑΣ, ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ, ΤΣΙΟΥΚΑΣ - Η συμβολή της τεχνολογίας στις τρισδιάστατες αποτυπώσεις μνημείων.ppt 40.3 MB
ΤΟΥΡΝΑΣ - Ιεραρχική εφαρμογή της μεθόδου semi-global matching για την ψηφιακή συσχέτιση αεροφωτογραφιών.pptx 2.8 MB
ΤΣΑΚΙΡΗΣ - Σχεδιασμός υδραυλικών έργων με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.pptx 10.0 MB
ΦΩΤΙΟΥ, ΠΙΚΡΙΔΑΣ, ΡΩΣΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - Η επίδραση των ταχυτήτων μετακίνησης του ελλαδικού χώρου στα δίκτυα μόνιμων σταθμών GNS.pdf 1.0 MB
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΝΕΣΗΣ, ΤΣΙΒΙΚΗΣ, ΣΑΒΑΙΔΗΣ, ΜΑΚΡΑ, ΡΟΒΥΘΗΣ, ΓΚΑΝΑΣ - 3D city model using lidar & digital color imagery .pdf 1.0 MB
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΚΩΤΣΑΚΗΣ - Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ 87 μέσω ενός σύγχρονου μοντέλου ταχυτήτων στον ελλαδικό χώρο.ppsx 5.1 MB
DANKHA - Οι εξελίξεις στον χώρο των δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης γης.pptm 60.5 MB
DANKHA - Τα δορυφορικά δεδομένα στην υπηρεσία της δασολογίας και η ευελιξία των on-line υπηρεσιών.pptm 35.7 MB
KOCH - Εξελίξεις στα λογισμικά επεξεργασίας δεδομένων UAS - Αλλαγές και νέες εξελίξεις στα εργαλεία - Λογισμικά φωτογραμ.pptx 8.9 MB

27

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ- H Oλοκληρωμένη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.pptx 1.0 MB
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ-ΣΚΙΝΤΖΗΣ-ΨΑΡΡΑΣ - Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας.docx 11.7 MB
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ-ΜΑΧΙΚΑΣ - Προσημάνσεις αγροτικών ακινήτων στο πλαίσιο του έργου LSO25.pdf 1.6 MB
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ-ΜΑΧΙΚΑΣ - Προσημάνσεις αγροτικών ακινήτων στο πλαίσιο του έργου LSO25.ppt 9.9 MB
ΔΟΓΑΝΗΣ-ΚΑΝΕΛΕΑΣ-ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΣ - Ο ρόλος του αγρονόμου και τοπογράφου μηχανικού στη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας.doc 14.5 kB
ΖΑΧΑΡΙΑΣ - Θεσμικές γραμμές Η πραγματικότητα και ο τρόπος καταγραφής τους μετά τον ν4269.2014.ppsx 19.9 MB
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ - Ο Ν4061 20Ι2- η κατάργηση διατάξεων του αγροτικού κώδικα και οι επιπτώσεις στην άσκηση του επαγγέλματος του.pptx 1.7 MB
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ - Η συμβολή των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης στον σχεδιασμό και στην οργάνωση του χώρου.ppt 30.3 MB
ΚΑΣΑΠΗ - Κτηματολογικά γραφεία - Νέες λειτουργικότητες και προοπτικές.PPT 30.6 MB
ΛΙΟΝΤΑ - Αλλαγές στη διαδικασία κτηματογράφησης για το υπόλοιπο της χώρας.ppt 5.0 MB
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ - Εθνικό Κτηματολόγιο Η μετάβαση από το δισδιάστατο στο τρισδιάστατο σύστημα με βάση τα διεθνή.docx 17.7 kB
ΜΟΛΥΒΑΣ - Η σημασία της τυποποίησης των διαδικασιών και τα πρότυπα για τα ευρωπαικά προγράμματα.ppt 2.7 MB
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - Πολεοδομικός VS Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.pptx 11.6 MB
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-ΣΙΤΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΣΙΟΛΑΣ - Πολεοδομικός σχεδιασμός vs Περιβάλλον Από την αντιπαλότητα.docx 17.1 kB
ΝΤΟΚΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Το κτηματολογικό σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.mp4 42.7 MB
ΝΤΟΚΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Το κτηματολογικό σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.PPT 1.3 MB
ΝΤΟΚΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Το κτηματολογικό σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων2.mp4 14.6 MB
ΞΥΛΑΣ - Εκτίμηση αξιών ακινήτων - Βασικές αρχές και πλαίσιο.ppt 953 kB
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ - Η εφαρμογή καλών πρακτικών στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τη συμβολή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE.doc 113 kB
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ, ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ - Η εφαρμογή καλών πρακτικών στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τη συμβολή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE.pptx 1.1 MB
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ - Προκαταρκτικό υπόβαθρο και πρόχειρη κτηματογράφηση στις μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.ppt 10.0 MB
ΠΕΤΑΛΑ - Η χρήση των γεωχωρικών δεδομένων και των εφαρμογών τους στην παρακολούθηση συνόρων.ppt 468 kB
ΠΕΤΑΛΑ - Γεωχωρικά δεδομένα και περιβάλλον Εφαρμογές στην κλιματική αλλαγή και την διάβρωση ακτών.ppt 12.9 MB
ΤΑΠΑ - Νομική και τεχνική επεξεργασία συλλεχθέντων στοιχείων και ειδικά νομικά και τεχνικά ζητήματα.ppt 244 kB
ΤΡΑΚΑ - Η σημασία της τυποποίησης των διαδικασίων και τα πρότυπα για τα ευρωπαικά προγράμματα - INSPIRE, COPERNICUS κλπ.pdf 2.3 MB
ΦΑΤΟΥΡΟΥ - Η μεταρρυθμιση του χαρτογραφικού πλαισίου στην Ελλάδα εισήγηση στο Συνέδριο τοπογράφων Θεσσαλονίκη 2014.docx 34.0 kB
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ - Ανάλυση και αποτίμηση των τηρούμενων στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις.ppsx 10.3 MB
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ - Ανάλυση και αποτίμηση των τηρούμενων στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις.pptx 10.3 MB
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ - Σύντομος απολογισμός και προτάσεις βελτίωσης για την υλοποίηση του Ν3882 2010 Οδηγίας INSPIRE.ppt 114 kB

28

ΔΟΥΚΑΣ - Η γεωματική και ο αυτοματισμός καθοδήγησης και ελέγχου μηχανημάτων τεχνικών έργων Οι σύγχρονες εξελίξεις.ppt 15.0 MB
ΖΑΒΡΑΚΛΗΣ - Η ανάγκη ερμηνείας νομικών όρων κατά την τοπογραφική αποτύπωση.doc 56.5 kB
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Διεύρυνση των εργαλείων και τεχνικών του ΑΤΜ - Συμβολή της εκπαίδευσης, επαγγελματική αξιοποίηση.pptx 370 kB
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ- ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ- ΝΟΚ ΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.pptx 584 kB
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ-ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ-ΚΕΧΑΓΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - Γεωπύλη στην υπηρεσία των αυτοκινητόδρομων εφαρμογής της Εγνατίας Οδού.pptx 1.5 MB
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ-ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ-ΚΕΧΑΓΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - Γεωπύλη στην υπηρεσία των αυτοκινητόδρομων εφαρμογής της Εγνατίας Οδού2.pptx 17.0 MB
ΜΑΧΙΚΑΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ - Ο ρόλος του διαπιστευμένου ΑΤΜ στη λειτουργία του Κτηματολογίου-Παραδείγματα Ευρωπαϊκών χωρών.pptx 5.0 MB
ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ - Έργα και υποδομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο ρόλος του ΑΤΜ Η περίπτωση του Δήμου Κοζάνης.ppt 949 kB
ΝΤΑΛΟΥΚΑ - Έργα υποδομής για ποιον.doc 36.0 kB
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΥ - Η εφαρμογή επίγειου σαρωτή LASER στην παράκτια έρευνα.ppt 1.9 MB
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - Από την πληροφορική του χώρου στη χωρική βελτιστοποίηση Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την έρευνα.ppt 462 kB
ΧΑΤΖΗ - Ο ρόλος του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού στη μελέτη και κατασκευή έργων ΜΕΤΡΟ.ppsx 30.4 MB
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ-ΦΑΡΣΑΡΗΣ - Πιστοποίηση υπηρεσιών μηχανικού Ο δρόμος της ποιότητας, πρόκληση και ανάγκη για τον σύγχρονο ΑΤΜ.doc 28.5 kB
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ-ΦΑΡΣΑΡΗΣ - Πιστοποίηση υπηρεσιών μηχανικού. Ο δρόμος της ποιότητας, πρόκληση και ανάγκη για τον σύγχρονο ΑΤΜ.pdf 404 kB

Λοιπά

3D_Model.mp4 36.2 MB
inpho-ecog-news14.pptx 38.2 MB
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ.pptx 3.0 MB

Χαιρετισμοί

001_ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΣΤΟ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ.pdf 0.2 MB
002_ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΧΙΚΑ ΣΤΟ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ.pdf 0.2 MB

Το βήμα στους φοιτητές

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ανάπτυξη αλγοριθμικής διαδικασίας για τον εντοπισμό συζυγών θραυσμάτων.pdf 595 kB
ΚΑΡΑΚΙΖΗ - Αμπελουργία ακριβείας Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου με τηλεπισκοπικές μεθόδους.pdf 1.5 MB
ΚΑΡΑΚΙΖΗ - Αμπελουργία ακριβείας Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου με τηλεπισκοπικές μεθόδους.pptx 9.2 MB
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - Τρισδιάστατη εικονική ανακατασκευή τμήματος της μεσαίας στοάς στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών.avi 359 MB
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - Τρισδιάστατη εικονική ανακατασκευή τμήματος της μεσαίας στοάς στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών.pdf 1.4 MB
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - Τρισδιάστατη εικονική ανακατασκευή τμήματος της μεσαίας στοάς στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών.pptx 5.9 MB
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ - Η συμβολή της αρχαιολογικής νομοθεσίας στην περιβαλλοντική προστασία. Εφαρμογή σε μελέτη περίπτωσης (ΠΕΡΙΛΗΨΗ).docx 21.2 kB
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ - Η συμβολή της αρχαιολογικής νομοθεσίας στην περιβαλλοντική προστασία. Εφαρμογή σε μελέτη περίπτωσης (ΠΕΡΙΛΗΨΗ).pptx 24.6 MB
ΜΑΓΓΙΝΑ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ - Μία Γεωχαρτογραφική Προσέγγιση του Τουριστικού Αποθέματος της Ελλάδας σχετική με την Πολυτελή.pdf 1.1 MB
ΜΑΓΓΙΝΑ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ - Μία Γεωχαρτογραφική Προσέγγιση του Τουριστικού Αποθέματος της Ελλάδας σχετική με την Πολυτελή.pptx 34.5 MB
ΜΑΓΓΟΣ.avi 378 MB
ΜΑΡΙΝΟΣ - Κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αστική πραγματικότητα.docx 2.6 MB
ΜΑΡΙΝΟΣ - Κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αστική πραγματικότητα.pptx 58.1 MB
ΜΙΚΡΟΥ-ΟΥΖΟΥΝΟΥΔΗΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ - NETΙST Ένα νέο λογισμικό συνόρθωσης και στατιστικής επεξεργασίας τοπογραφικών.pdf 934 kB
ΠΑΡΡΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση θαλάσσιου Κτηματολογίου.doc 3.9 MB
ΠΑΡΡΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση θαλάσσιου Κτηματολογίου.pptx 15.9 MB
ΣΒΟΡΩΝΟΣ-ΦΩΤΗΣ - Μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης δικτύου κίνησης πεζών σε περιβάλλον GIS. Η περίπτωση του Δήμου Χαλανδρίου.pdf 1.3 MB
ΣΒΟΡΩΝΟΣ-ΦΩΤΗΣ - Μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης δικτύου κίνησης πεζών σε περιβάλλον GIS. Η περίπτωση του Δήμου Χαλανδρίου.pptx 20.7 MB
ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΜΑΓΓΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - 3D αποτύπωση του ΙΝ Αγ Αθανασίου στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης με χρήση LASER SCANNER.pdf 1.1 MB
ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΜΑΓΓΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - 3D αποτύπωση του ΙΝ Αγ Αθανασίου στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης με χρήση LASER SCANNER.ppt 2.8 MB
ΦΙΛΙΠΠΑΣ - Ανάπτυξη αλγοριθμικής διαδικασίας για τον εντοπισμό συζυγών θραυσμάτων.pptx 793 kB
Ανακοίνωση

Σχετικά με τις εγγραφές μελών


Εγγραφείτε για την παροχή πλήρους πρόσβασης στο site του συλλόγου. Ορισμένες κατηγορίες θεμάτων είναι εμφανείς μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου. Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο οι συνάδελφοι Α.Τ.Μ..


            banner-anakoinwsh

Το νέο μας site!
Με πολλές καινούριες δυνατότητες

"Ο Σύλλογος μας σας καλωσορίζει στο καινούριο site του,καινούριο design, forum, community, και πολλές άλλες καινοτομίες."